Context RUP Raversijde

Hoofdthemas

Raversijde kent op vandaag geen gedetailleerde bestemmingsplanning waardoor de woonbestemming volgens het gewestplan het kader vormt voor het beoordelen van omgevingsvergunningen. Er is geen globaal kader om met vragen naar recreatieve verblijven, vragen naar omzetten van grondgebonden eengezinswoningen naar meergezinswoningen etc. om te gaan. Vanuit de behandeling van een aantal specifieke dossiers door het Stadsatelier Oostende is er door dit Stadsatelier een Cahier opgemaakt die de potenties en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Raversijde in beeld brengt. Op basis van dit document wordt de noodzaak gevoeld om een juridisch kader te scheppen waarbinnen omgevingsvergunningen kunnen worden beoordeeld. Dit zal ook duidelijkheid geven naar eigenaars, potentiële ontwikkelaars, etc. wat het te verwachten toekomstbeeld is.

De doelstellingen  van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

  • Ontwikkelen van een geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie met aandacht voor kwalitatieve en alternatieve woonvormen
  • Voldoende garanties inbouwen naar te verwachten densiteit en zuinig ruimtegebruik
  • De verhardingsgraad binnen het plangebied beheersen – aanzetten bieden tot ontharden
  • Specifieke aandacht voor zachte verbindingen en behoud van het groen karakter
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.