Context RUP Raversijde

Hoofdthemas

De woonbestemmingen vastgelegd voor Raversijde zijn gebaseerd op het Gewestplan. Aangezien dit planningsinstrument dateert en Raversijde ondertussen vele transformaties onderging, bestaat er geen globaal kader om een antwoord te bieden op vragen met betrekking tot toerisme en mobiliteit zoals het statuut van recreatieve (of tweede) verblijven, aangepaste parkeermogelijkheden, het omzetten van eengezinswoningen naar meergezinswoningen etc.

Met dit alles in het achterhoofd, alsook de aanwezigheid van een aantal specifieke dossiers, heeft het Stadsatelier Oostende een cahier opgemaakt waarbinnen de potenties en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Raversijde in beeld worden gebracht:

  • Open ruimte verknopen vanuit een ecologisch en recreatief perspectief
  • Mobiliteit: auto minder prominent in het straatbeeld maken door het openbaar vervoer te optimaliseren en het fietsnetwerk uit te breiden
  • Ontwikkeling rond de luchthaven: de kansen van het multimodaal knooppunt benutten voor de stadsontwikkeling
  • Hedendaagse woonvormen binnen een strategie van grondgebonden verdichting

Op basis van dit document, en zoals beschreven in de meerjarenplanning (2020-2025) van de stad Oostende wordt de noodzaak gevoeld om een juridisch kader te scheppen waarbinnen omgevingsvergunningen kunnen beoordeeld worden. Enerzijds om een toekomstbeeld te scheppen voor eigenaars en/of potentiƫle ontwikkelaars die projecten willen realiseren in Raversijde. Anderzijds ook om de positie van tweede verblijven binnen Raversijde te verduidelijken en om een antwoord te bieden op vraagstukken met betrekking tot toerisme. Om dit alles te verankeren binnen een juridisch kader, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld voor Raversijde.