Context RUP Stene Noord - Plassendale

Hoofdthemas

Stad Oostende heeft de ambitie om te investeren in de inrichting van ondernemingszones als opwaardering van de huidige industriezones. Dit kan bewerkstelligd worden door middel van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Zo’n RUP zorgt voor een vernieuwde aanpak inzake ruimtelijke ordening van een bepaalde zone.

Met het RUP Stene Noord - Plassendale wil de Stad Oostende een verbreding doorvoeren van de huidige functie-invulling om een meer dynamische ontwikkeling van de bedrijvenzones mogelijk te maken. Dit om meer rechtszekerheid te creëren voor andere vormen van bedrijvigheid binnen Oostende en hoe deze een plaats kunnen krijgen binnen deze zone, maar zonder de rechtszekerheid van de overige reeds gevestigde bedrijven af te nemen. Voldoende aandacht zal ook gegeven worden aan de volgende aspecten:

  • Mogelijkheid tot aanvulling met meer ondersteunende functies (zoals kantoorfuncties)
  • Inzetten op een duurzaam bedrijventerreinmanagement, zoals
    • Aanbieden van nieuwe beheersvormen aan KMO’s inzake collectief beheer van faciliteiten (bv. afvalbeheer, catering, parking etc.)
    • Voldoende garanties voor ruimte optimalisatie
    • Beheersen van de verhardingsgraad met aandacht voor kwalitatief openbaar groen
  • Toegankelijkheid en frequentie verbeteren van openbare vervoersdiensten
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.