Context RUP Stene Zuid

Hoofdthemas

Stad Oostende heeft de ambitie om te investeren in de inrichting van ondernemingszones als opwaardering van de huidige industriezones. Dit kan bewerkstelligd worden door middel van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Zo’n RUP zorgt voor een vernieuwde aanpak inzake ruimtelijke ordening van een bepaalde zone.

Met het RUP Stene Zuid wil de Stad Oostende een verbreding doorvoeren van de huidige functie-invulling van de nijverheidszone Stene Zuid. Dit om meer rechtszekerheid te creëren voor andere vormen van bedrijvigheid binnen Oostende en hoe deze een plaats kunnen krijgen binnen deze zone, maar zonder de rechtszekerheid van de overige reeds gevestigde bedrijven af te nemen. Voldoende aandacht zal ook gegeven worden aan de volgende aspecten:

  • Voldoende garanties voor ruimte optimalisatie
  • Aanbieden van nieuwe beheersvormen aan KMO’s inzake collectief beheer van faciliteiten (bv. afvalbeheer, catering, parking etc.)
  • Beheersen van de verhardingsgraad met aandacht voor kwalitatief openbaar groen