Cool Towns

Hoofdthemas

Stad Oostende neemt deel aan het project COOL TOWNS. Dit project is een Europese territoriale samenwerking tussen verschillende actoren in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het maakt deel uit van het Interreg ‘Twee Zeeën’ programma dat grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten promoot.

COOL TOWNS is een samenwerking tussen 13 Europese partners en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Het project probeert een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.

In een eerste fase wordt een hittestress modeleringstool ontwikkeld om huidige en toekomstige hittestress in kaart te brengen, en de impact van verschillende interventiescenario’s te berekenen. In een tweede fase wordt een online beslissingsinstrument voor lokale overheden ontwikkeld waarin verschillende parameters zoals hittereductie, co-benefits, kosten en middelen worden opgenomen. De tool wordt voortduren verfijnd op basis van de gegevens van de zeven pilootprojecten in de verschillende partnerlanden.

Binnen Oostende werd de Lijnbaanstraat  uitgekozen als piloot site om met o.a. groendaken en groene gevels aan de slag te gaan. Naast het voorkomen van hittestress zal de Lijnbaanstraat ook worden omgetoverd tot een aangename verblijfsplek midden in het oude stadscentrum.

Slotevenement

Op donderdag 20 oktober 2022 vindt het slotevent van Cool Towns plaats in CC De Grote Post. Je leest meer informatie op deze website

Schrijf je hier in voor de Cool Towns eindconferentie

Verdere informatie

Meer info: officiële projectpagina Cool Towns

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.