Coronacijfers in Oostende: verdere daling van het aantal besmettingen

De besmettingscijfers zijn de afgelopen week met 23,05% gedaald. Ook het aantal afgenomen testen daalde maar de positiviteitsratio blijft hoog. Het vaccinatiecentrum in de Northlaan blijft intussen verder vaccineren, er zijn al ongeveer 32.000 boosterprikken gezet.

Deze week en volgende week zijn er extra vaccinatiedagen. Tegen eind januari kan iedereen die in aanmerking komt, de boosterprik gekregen hebben. De schaatspiste in het Leopoldpark en 2 pop-up bars blijven open. Controle op het Covid Safe Ticket in de horeca blijft cruciaal.

De afgelopen week daalden de besmettingscijfers met 23,05%. Er zijn in Oostende 197 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 275 besmettingen per 100.000 inwoners. Ongeveer 20% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 6,6% bij 65-plussers. Het aantal testen afgenomen in het testcentrum in de Edith Cavellstraat vermindert, maar de positiviteitsratio blijft hoog: 134 op 543 testen waren positief (24,7%). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 18 Oostendenaars een positieve test af.

Woonzorgcentra, ziekenhuizen en scholen

Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen, bleken de afgelopen week 4 bewoners en 4 personeelsleden positief. De ziekenhuizen in Oostende tellen in totaal 21 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan 7 op intensieve zorgen. In de Oostendse scholen zijn er vorige week 20 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 5 personeelsleden. Het merendeel van deze besmettingen gebeurt buiten school. Hier is het effect van de afkoelingsweek zichtbaar.

Al 32.000 boosterprikken in vaccinatiecentrum Northlaan

De afgelopen week kregen 4.193 inwoners hun boosterprik. Ondertussen zijn er al ongeveer 32.000 inwoners van Oostende of Middelkerke ingeënt met zo'n boosterprik. Deze week komen er nog eens 1.700 tot 2.000 boosterprikken bij door de extra vaccinatiedagen op 28 en 30 december waarvoor inwoners nog steeds kunnen inschrijven via qvax. Er zijn nog 300 vaccins beschikbaar voor donderdag 30 december. Op 4 en 5 januari zijn er extra vaccinatiedagen voor het personeel uit het basisonderwijs en kinderbegeleiders in de kinderopvang.

Opschaling vaccinatiecentrum

Vanaf 6 januari schaalt het vaccinatiecentrum met meer dan 30% op zodat tegen eind januari iedereen die daarvoor in aanmerking komt, de extra prik gekregen kan hebben.

Schaatspiste en pop-up bars in Leopoldpark

Door de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité was het niet meer mogelijk om in Oostende nog de kersmarkten, Winter in het Park en Christmas Village, verder te organiseren. De schaatspiste in het Leopoldpark blijft wel nog open en sedert 27 december zijn er ook twee pop-up horecazaken. De nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen en worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Covid Safe Ticket

Wie een horecazaak wil betreden, heeft nog steeds een Covid Safe Ticket nodig. In de strijd tegen het coronavirus blijft het erg belangrijk dat horecazaken dit opvragen. De politie zal blijven controleren of horecazaken het Covid Safe Ticket wel degelijk checken.

Gepubliceerd op dinsdag 28 december 2021 14.23 u.