Coronacijfers in Oostende: wekelijkse update (20/10)

Wekelijks geven Stad Oostende en de Eerstelijnszone een update over de coronacijfers in Oostende. Net als in de rest van het land is er in Oostende een sterke stijging van het aantal besmettingen. De lokale veiligheidscel heeft daarom beslist een aantal extra maatregelen te nemen.

De afgelopen week waren er in Oostende 194 besmettingen, wat iets meer is dan een verdriedubbeling in vergelijking met vorige week. 30 van de 194 besmettingen werden vastgesteld bij 65-plussers (ongeveer 15%). In totaal liggen er op dit moment in de Oostendse ziekenhuizen, AZ Damiaan en Campus Serruys van AZ Sint-Jan, 18 patiënten die besmet zijn met COVID-19 waarvan 2 patiënten opgenomen zijn op intensieve zorgen.

De cumulatieve incidentie, het aantal coronabesmettingen de afgelopen week per 100.000 inwoners, bedraagt voor Oostende momenteel 270,8. Dit getal wordt vooral gebruikt om steden en gemeentes met elkaar te vergelijken. De cumulatieve incidentie in Oostende ligt lager dan in de rest van België, maar steeg wel opnieuw sterk de laatste week.

Vermijd nauwe contacten en volg quarantaineregels nauw op

Het grootste aantal besmettingen gebeurt via nauwe contacten (familie, vrienden, sportclub, ...). Het is dan ook belangrijk om (nauwe) contacten zo veel mogelijk te  beperken. De lokale veiligheidscel roept wie toch besmet raakt uitdrukkelijk op om alle effectieve contacten die hij of zij gehad heeft door te geven om verdere verspreiding te vermijden. Het is cruciaal om de opgelegde quarantaineregels nauwgezet op te volgen.

Stad Oostende en de Eerstelijnszone vragen bovendien om niet dringende bezoeken aan de huisartsen uit te stellen om zo de huisartsen niet te overbelasten.

Annulering evenementen

Om de stijgende verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de lokale veiligheidscel beslist om alle evenementen tot en met 15 november te annuleren en worden alle vergunningen die al verleend waren, ingetrokken. De veiligheidscel roept iedereen op om vergaderingen, repetities, samenkomsten... zoveel mogelijk uit te stellen.

Evenementen in vaste infrastructuur waarvoor toestemming is van de minister en virologen en waarvoor verregaande veiligheidsmaatregelen werden genomen, kunnen voorlopig wel doorgaan (zoals in Kursaal Oostende en de Diaz Arena). Voor cultuur en sport zijn er nog wijzigingen mogelijk naar aanleiding van de nieuwe protocollen die eind deze week verwacht worden.

Dat betekent dat 'Dag van de Jeugdbeweging' en 'Matinee Kadee' dit jaar niet doorgaan en dat de activiteiten van Wijksport en Sport aan Zee tijdelijk worden stopgezet. De bibliotheek blijft open om boeken te ontlenen maar organiseert voorlopig geen activiteiten meer en ontvangt geen groepen. De speelpleinwerking en de sportkampen in de herfstvakantie blijven doorgaan. De ontmoetingscentra zijn gesloten tot en met 15 november, ook de verenigingen die daar activiteiten organiseren moeten tijdelijk hun werking stopzetten.

Markten

De markten in het stadscentrum op zaterdag en zondag kunnen blijven doorgaan. De markt op zaterdag eindigt tijdelijk wel om 11.30 uur. Op de donderdagmarkt moet de Stad het aantal kramen beperken, hierdoor zullen er enkel voedingswaren verkocht kunnen worden.

www.oostende.be/corona 

Gepubliceerd op dinsdag 20 oktober 2020 0.00 u.