Covias

Covias is een samenwerkingsverband voor de organisatie van een aanbod “langdurige zorg en activering”.

 

In dit samenwerkingsverband participeren 7 actoren actief in de Geestelijke Gezondheidszorg :

  • vzw 4Veld
  • vzw Beschut Wonen Brugge
  • vzw Beschut Wonen Oostkust
  • vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust
  • PC Sint-Amandus, Beernem
  • PZ Onzelievevrouw, Brugge
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.

Deze organisatie willen via dit samenwerkingsverband één zorgactor uitbouwen en besturen met focus op:

Begeleiding en behandeling
Activiteiten en ontmoeting
Zorg voor arbeid.

Covias richt zicht tot de regio Noord-West-Vlaanderen en dus ook tot Oostende.

Covias begeleiding en behandeling biedt ondersteuning aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënten. Samen met de cliënten en hun omgeving wordt gewerkt aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Ons aanloopadres in Oostende bevindt zich in de Nachtegalenlaan 79.

Voor activiteiten en ontmoeting en zorg voor arbeid kan je in Oostende bij het activiteitencentrum De Passant terecht in de Zwaluwenstraat 109. Dit is een centrum voor volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen.

Het team Maatkracht biedt ondersteuning in het vinden en continueren van een geschikte arbeidsmatige activiteit, op maat van de cliënt.

Meer informatie over onze werking en al onze initiatieven kan je terugvinden op onze website: www.covias.be

Gepubliceerd op woensdag 12 februari 2020 9.43 u.