Kenniscentrum duurzame ontwikkeling Crab Island

Hoofdthemas

Op een site van 1.6 hectare op Crab Island, één van de wijken van Banjul, bevindt zich één van de oudste ‘junior schools’ in Gambia, die werd opgericht in de koloniale periode. Sinds 2016 worden de gebouwen niet langer als school gebruikt en is er leegstand. Op de site zijn reeds een paar initiatieven gestart in het kader van de stedenband, zoals tuinieren voor vrouwen in een kwetsbare positie, in samenwerking met de organisatie Women Initiative Gambia (WIG), een fietsherstelatelier, imkeropleidingen, het produceren van ‘interlocking blocks’ waarmee geplaveid kan worden, enzovoort.

Future Proof Banjul wil van Crab Island een Sustainable Development Centre maken, een hub van innovatie, beroepsopleidingen en creativiteit. De hele site zal gerenoveerd worden waarbij er zonne-energie zal voorzien worden om de plaats zelfvoorzienend te maken op het vlak van elektriciteit. Er zijn 12 start-ups gepland, er zal een computerzaal en smart lab geïnstalleerd worden, een muziekacademie zal opgestart worden, een kenniscentrum voor hernieuwbare energie, opleidingen voor (jonge) ondernemers. Crab Island moet een plek worden die jongeren aantrekt die willen bijleren en de kiemen zaait van duurzame ontwikkeling, in de grond en in de hoofden!