Crematie

Hoofdthemas

De keuze tussen begraving of crematie - een laatste wilsbeschikking - kunt u vooraf, bij voorkeur via het digitaal loket, vastleggen.

Als u later wilt gecremeerd worden, kunt u dat bij de dienst Bevolking in het bevolkingsregister laten registreren.

De echtgeno(o)t(e), de kinderen en de gemachtigde begrafenis-ondernemer kunnen aan de dienst Burgerlijke Stand de crematie van een overledene aanvragen op voorwaarde dat die aanvraag niet strijdig is met de in het bevolkingsregister geregistreerde laatste wilsbeschikking van de overledene.

Op alle begraafplaatsen (behalve in Mariakerke en op de Nieuwpoortsesteenweg) zijn strooiweiden, columbaria en urnenvelden aangelegd. Er is in Oostende geen crematorium, wel in Brugge, crematorium 'Blauwe Toren'.