Crematie

Hoofdthemas

De keuze tussen begraving of crematie - een laatste wilsbeschikking - kunt u vooraf, bij voorkeur via het digitaal loket, vastleggen.

Als u later wilt gecremeerd worden, kunt u dat bij de dienst Burgerzaken in het bevolkingsregister laten registreren (registratie laatste wilsbeschikking).

De echtgeno(o)t(e), de kinderen en de gemachtigde begrafenis-ondernemer kunnen aan de dienst Burgerzaken de crematie van een overledene aanvragen op voorwaarde dat die aanvraag niet strijdig is met de in het bevolkingsregister geregistreerde laatste wilsbeschikking van de overledene.

Op alle begraafplaatsen (behalve in Mariakerke en op de Nieuwpoortsesteenweg) zijn strooiweiden, columbaria en urnenvelden aangelegd.

In Oostende is het crematorium Polderbos gelegen. Meer informatie over het crematorium kan u hier terugvinden: https://www.polderbos.be/.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.