Cultuurbeleid

In eerste instantie organiseert de dienst Cultuur tal van projecten die tot doel hebben cultuur in al haar facetten te belichten. Laagdrempeligheid en kwaliteit staan daarbij voorop.

De ontsluiting van het Oostends erfgoed komt in diverse acties aan bod. Manifestaties als Open Monumentendag en Erfgoeddag en diverse tentoonstellingen in het Stadsmuseum belichten Oostende in een historische context vanuit het rijke verleden van de Stad. 

De beeldende kunsten hebben hun thuis in de Venetiaanse Gaanderijen. Een plek waar zowel ontluikende talenten forum krijgen als gevestigde kunstenaars hun werken kunnen tentoonstellen. Dat sluit niet uit dat er relmatig thematentoonstellingen te zien die breder gaan dan het beeldende, maar verbindingen leggen tussen kunst en milieu, geschiedenis, sociale thema's of wetenschap. De kunstgemeenschap krijgt van de dienst Cultuur een platform tijdens de Week van de Amateurkunsten, de verschillende fotografietentoonstellingen in de ‘Nieuwe Gaanderijen’ en tijdens de Nacht van de Musea en Galerijen. Dit laatste is ingebed in het groter geheel van ‘Liefde tussen de Lijnen’ waarbij literatuur, muziek en poëzie drie weken lang in de kijker staan. Elke twee jaar wordt in dezelfde periode ook de prestigieuze Poëzieprijs van de stad Oostende uitgereikt.

Op vlak van podiumkunsten is er de jaarlijkse Ensorherdenking die een uitgelezen kans blijft om klassieke muziek een podium te geven en jaarlijks worden de Octaafprijzen voor (amateur)theater uitgereikt.

De dienst Cultuur neemt de rol op van regisseur in het brede culturele landschap van Oostende en wordt door organisaties als Kunstencentrum Vrijstaat O., Cultuurcentrum De Grote Post, Mu.ZEE, Theater aan Zee, Klein Verhaal vzw, e.a. erkend als de partner bij uitstek voor de aansturing en coördinatie van projecten die het eigen huis overstijgen.

Naast deze organisatorische taken heeft de dienst Cultuur ook de opdracht om beleidsvoorbereidend en –adviserend te werken. In die zin is de coördinatie van de ontwikkeling en implementatie van UiTPAS een weggelegde rol voor de dienst Cultuur.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.