Cultuurraad

Cultuurraad

Hoofdthemas

Introductie

De Oostendse Cultuurraad is sinds 1967 het overkoepelende orgaan van het overgrote deel van de Oostendse culturele verenigingen.  Alle Nederlandstalige verenigingen, diensten, instellingen of organisaties die werken met vrijwilligers of professionelen en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen toetreden. Ze dienen activiteiten uit te oefenen die behoren tot de culturele aangelegenheden, zoals permanente vorming, culturele animatie, kunsten, vrijetijdsbesteding...
Sinds het in voege treden van het decreet lokaal cultuurbeleid op 1 januari 2002 kunnen ook deskundigen inzake cultuur lid worden, op voorwaarde dat ze in Oostende wonen.

Doelstelling

De Cultuurraad heeft tot doel co├Ârdinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de culturele verenigingen, diensten, instellingen en organisaties. Ook het beleid van de stad adviseren behoort tot de opdracht, inspraak en participatie staan daarbij centraal.

Algemene vergadering

Tweemaandelijks komen de leden in algemene vergadering bijeen. De besluiten en beslissingen van de vergaderingen worden opgevolgd en uitgevoerd door het bureau dat niet handelt zonder goedkeuring van de algemene vergadering, behalve wanneer hoogdringendheid kan worden ingeroepen.

De algemene vergadering brengt, gevraagd of ongevraagd, adviezen uit over allerlei brede culturele aangelegenheden. Die worden voorbereid in werkgroepen. De werkgroepen zijn het kloppende hart van de Cultuurraad; daar gebeurt het denkwerk. Er is ondermeer een werkgroep Monumenten en Landschappen, Culturele Infrastructuur, Fietseling, Straatnamen, Advies Kunstwerken, ... De werkgroepen zijn openbaar, ze staan open voor alle geïnteresseerden !

Initiatieven

De Cultuurraad neemt geregeld specifieke initiatieven ter bevordering van het culturele leven in Oostende. Zo wordt jaarlijks de Prijs Cultuurraad Oostende uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich voor het culturele leven in Oostende verdienstelijk maakte. 

Mededelingenblad

Mededelingenblad 50.2. april 2024.pdf2,5 Mb(pdf)

Mededelingenblad februari 2024.pdf1,7 Mb(pdf)

Mededelingenblad december 20231,2 Mb(pdf)

Mededelingenblad oktober 20233,2 Mb(pdf)

Mededelingenblad juni 20232,8 Mb(pdf)


Facebook

Volg ons op Facebook

  • Uitreiking Prijs Cultuurraad 2022
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.