Daar is de tiende veiligheidsmonitor

Geef jouw mening over veiligheid in Oostende. Via deze enquête word je als als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Een aantal Oostendenaars zullen toevalligerwijze geselecteerd worden om deel te nemen.

Wie kan de Veiligheidsmonitor invullen? 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. Een aantal Oostendenaars zullen uitgenodigd worden om de vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met de resultaten? De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Oostende. Bedankt om de nodige tijd te nemen voor het invullen van de vragenlijst.  Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Wanneer kan ik de Veiligheidsmonitor verwachten? Concreet worden de verschillende vragenlijsten medio september verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor jouw eventuele deelname!

Gepubliceerd op woensdag 15 september 2021 10.08 u.