Dag- en semiresidentiële opvang

Hoofdthemas

Dag- en nachtopvang en kortverblijf

Wanneer thuiszorg tijdelijk wegvalt, of je mantelzorger een moment van rust nodig heeft, dan kan je terecht in de dag- of nachtopvang voor zorgbehoevende ouderen. Deze opvang omvat verzorging, verpleging en sociale contacten. Overdag is er ook aandacht voor een zinvolle dagbesteding. ’s Nachts krijg je extra zorg en toezicht. Dagopvang, nachtzorg en zelfstandig thuiswonen zijn een ideale oplossing voor zorgbehoevende ouderen.

Kortverblijf: Kan je voor een korte tijd niet langer thuis blijven, kies dan voor kortverblijf. Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden in kortverblijf.

Vraagverheldering: De dienst Maatschappelijk Werk kan een grote steun betekenen voor ouderen met een verminderende zelfredzaamheid en hun mantelzorgers in de zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning.

Assistentiewoningen en woonzorgcentra

Assistentiewoningen (Staketsel en Zeeparel) zijn aangepaste, comfortabele woningen die onderhouds- en gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Ideaal als je licht zorgbehoevend bent of zwaar zorgafhankelijk met een ondersteunende inwonende partner of intensieve mantelzorger.

65-plussers met een laag inkomen hebben het niet gemakkelijk om een geschikte woning te vinden. Stad Oostende vindt het belangrijk dat er een kwalitatief en betaalbaar initiatief is voor hen. Het Sociaal Verhuurkantoor maakt dat concreet met twee nieuwbouwgebouwen in de Torhoutsesteenweg en de Kaaistraat.

Volledig uitgeruste woningtypes op maat voor senioren en laagdrempelige ondersteuning is hier prioritair bij.

In Oostende heb je verschillend woon- en zorgcentra, via deze link vind je die terug.