Stad Oostende en CAW zorgen samen voor dagopvang

Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben het tijdens de coronacrisis extra moeilijk omdat vele ontmoetingsplaatsen gesloten zijn of op afspraak werken. Daarom komt er tijdelijk dagopvang in OC De 3 Gapers, onder begeleiding van Centrum Algemeen Welzijnswerk.

Coronacrisis treft dak- en thuislozenwerking

In maart 2019 ging Stad Oostende van start met een Doorgroeihuis voor mensen in dak- en thuisloosheid. Hierbij staat de begeleiding van deze mensen naar een re-integratie in de samenleving centraal. Deze basishulp kan ook uitgebreid worden met bijvoorbeeld een tijdelijke slaapplaats of hulp bij budgetteren. Stad Oostende investeerde hier fors in onder andere door extra medewerkers aan te trekken.

Tijdens de coronacrisis is het moeilijker om een gepast aanbod te voorzien voor mensen in dak- en thuisloosheid. Een groepsaanbod is niet evident en met het vele werken op afspraak is ook het beantwoorden van spontane hulpvragen een uitdaging.

Voor de nachten vonden we coronaveilige infrastructuur aan de Spuikom waardoor het opnieuw mogelijk is om 20 Oostendse daklozen op te vangen, tijdens vriesnachten zelfs meer. Maar in de winter is het extra belangrijk dat dak- en thuislozen ook overdag ergens terecht kunnen op een coronaveilige manier. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een plek waar we mensen even op adem kunnen laten komen mét mogelijkheid tot een gesprek, in alle veiligheid.

Tijdelijke locatie in ontmoetingscentrum De 3 Gapers

Stad Oostende stelt de infrastructuur van ontmoetingscentrum De 3 Gapers in het Westerkwartier ter beschikking, dat door corona momenteel niet gebruikt wordt. De locatie is door onze preventiediensten gekeurd en goed bevonden voor dit initiatief van dagopvang. Op die manier dragen ook de ontmoetingscentra hun steentje bij. Het gaat om een eenmalige, uitzonderlijke en tijdelijke oplossing. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, zal het ontmoetingscentrum terug beschikbaar zijn voor de reeds bestaande bezoekers.

Stad Oostende en CAW slaan handen in elkaar

Steeds meer mensen zonder woning kunnen overdag nergens meer terecht. Ook het Inloopcentrum Kwiedam werkt door op afspraak, maar dat is niet voor iedereen een oplossing. Het CAW is daarom vragende partij voor deze tijdelijke dagopvang en zal instaan voor de begeleiding. Er is vrije toegang maar het aantal dagbezoekers is beperkt.

Het wordt een plek om te rusten, een koffie of wat soep te drinken maar vooral een plek waar een gesprek mogelijk is om te kunnen zoeken naar meer structurele oplossingen.

Buurt informeren

De buurt voldoende informeren en hen betrekken bij dit initiatief staat centraal. Er is een bewonersbrief verdeeld en buurtbewoners kunnen met hun vragen terecht bij het team van het Doorgroeihuis. Deze tijdelijke oplossing komt alle partijen ten goede. De dagopvang start onmiddellijk en loopt tot eind februari of tot een versoepeling van de maatregelen. Dan hernemen de partners immers terug hun reguliere werking.

Gepubliceerd op dinsdag 24 november 2020 16.14 u.