Dan Fauré

Landschapskunstenaar

Integratie van niet-visuele  vormgevende  aspecten  van de natuur in het kunstwerk.

http://www.danfaure.com/works10b.html