Daniel Verleyepark krijgt speeloevers en biodiverse wadi

Op 20 februari 2023 starten in het Daniel Verleyepark werken voor de aanleg van kindvriendelijke speeloevers en -heuvels. De kunstmatige rivier wordt onthard en omgevormd tot een ecologische biodiverse wadi. Zo zal het water van nature in de grond kunnen dringen. De werken zullen zo'n 2 weken duren.

De kunstmatige rivier in het Daniel Verleyepark ligt er al een tijdje droog bij. De stenen rivier en de pompinstallatie zijn sterk verouderd. Het waterverlies, de hoge energiekosten en het vele onderhoud om alles proper te houden, noopten Stad Oostende tot een duurzame oplossing.

Park wordt mooier en kindvriendelijker

We vervangen de harde kasseien door speeloevers en speelheuvels. Zo wordt dit park heel wat avontuurlijker voor spelende kinderen. En de bruggetjes behouden we zodat iedereen kan blijven genieten van een fijne, groene omgeving. Een win-win dus voor iedereen.

Ontharding en duurzaam waterbeheer

Stad Oostende koos ervoor om de stenen rivier om te vormen naar een biodiverse wadi met rietvegetatie, waar het water van nature in de grond kan dringen. De werken kaderen in het thema van ontharding en duurzaam waterbeheer. We plaatsen onthardingsinitiatieven zoals deze hoog op de agenda. Zo gaan we hittestress in de stad tegen en vullen we de grondwaterreserves terug aan. Bovendien zorgt de rietaanplant voor natuurlijke waterzuivering en voor een schuilplaats voor heel wat water- en bodemleven.

Dankzij deze aanpassing zal het overtollige water tijdens de winter de kans krijgen om te infiltreren waardoor er veel minder water via de overloop in de riolering zal belanden. De meeste wadi’s staan tijdens de warme zomermaanden droog.

Daarnaast geven we de fauna en flora een boost zodat vlinders, bijen, kikkers en/of watervogels in de toekomst hun intrek zullen doen.

Hinder tijdens de werken blijft beperkt

Tijdens de werken kan er mogelijk wat slijkvorming zijn ter hoogte van het park. De stad ziet erop toe dat er elke dag wordt gereinigd. Wat geluidshinder is ook mogelijk, in hoofdzaak tijdens het afvoeren van de uitgebroken kasseien. Er zal amper tot geen parkeerhinder zijn. Parkbezoekers kunnen tijdens de duur van de werken nog steeds gebruik maken van het pergolapad aan de Stanleylaan.

Gepubliceerd op maandag 13 februari 2023 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.