Dank aan de organisatie en partners

Organisator Stad Oostende, dienst Cultuur

Algemene leiding Virginie Michils, diensthoofd Cultuur stad Oostende

Projectcoördinator Stijn Jodts, cultuurfunctionaris, dienst Cultuur stad Oostende

Curator Ineke Steevens

Grafische vormgeving Tim Bisschop

Film en montage Martin Heylen, Joris Walraet, Caroline Pellecom

Illustraties Korneel Detailleur

Productie expo

Sasha Saric, dienst Cultuur stad Oostende

Jeroen Bernaert en Maité Lexhardé, Grafisch Atelier stad Oostende

Tom Michiels en zijn team

Communicatie & promotie

Gaike Gavart, dienst Cultuur stad Oostende

Publiekswerking

mu-zee-um vzw

FARO / Erfgoedapp

Fotografie

Stephan Vanfleteren

Maurice Antony

Servaas Van Belle

Dirk Vermeirre

Christophe Potigny

Guido Walters

Teksten

Ineke Steevens en Stephan Vanfleteren

Bruikleengevers

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke

GUM Gents Universiteitsmuseum
Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring ‘De Plate’
Koninklijk Werk IBIS vzw
Familiekunde Vlaanderen, afdeling Oostende

VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee

Vriendenkring van Noordzee-Aquarium van Oostende

Met bijzondere dank aan:

Katrien Vervaele, die ons dankbaar gebruik liet maken van de quotes uit ‘Naar Island!’, het wetenschappelijk en technisch team van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke, Willy Versluys, Philippe Royaux, de directie en het zorgpersoneel, o.a. Katrien Lepeire van ’t Godschalk, Servaas Van Belle, Chris Meyers, John Valdez, Hadewych Van den Bossche, Natacha Hofman, Alexander Proot, Linda D’hondt en Bernard Legrand  van Familiekunde Oostende.

De individuele bruikleengevers en (de familie van) oud-IJslandvissers die aan de tentoonstelling meewerkten:

Erik Arendts, Fernand Brackx, Katrien Brackx, Charles Beuckels ,Christiane Brock, Noël Coopman, Serge Clerxks, Phillip Declerck, Eduard Deruddere, Christa Deschachte, Guido Dewulf, Magali De Laere, Freddy Derees, Christa Deschachte , Patrick Delahaye, Ann Dergeloo, Eddy Devos, Marius Dugardein, France Duquenne, Eddy Eneman, Ivan Fontaine, Bart Gulpen, Jan Hostyn, Norbert Hostyn, Willy Kiekens, Doris Klausing, Sonja Lancsweert, Henri Laplasse, François Lauwereins, Hubert Meyers, Willy Monteny, Arne Pinson, Henri Pattyn, August Puystjens, familie Pieters, Arthur Rau, Florence Sleuyter, Steven Smith, Nand Staes, Georges en Bernadette Van Coillie-Thysen, Raymond Vanbesien, Edmond Vandamme, Lucien Vanneuville, Frank Vandenberghe, André Vandewalle, Daniël Vanmassenhove, Willy Versluys, Kristophe Vieren, Guido Walters (+) en Christele Vermeirre, Willy Week en Fernand Weerbrouck.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Wij hebben er naar gestreefd de wettelijke voorschriften inzake copyright toe te passen. Wie denkt nog recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de organisator te wenden.