De Ballon - Huishoudelijk Reglement

Hoofdthemas

Het Kinderdagverblijf voorziet in dagopvang van kinderen vóór ze naar de kleuterschool gaan. Het Kinderdagverblijf staat ook open voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, mits de afweging van de draagkracht in de groep. De dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Het Kinderdagverblijf erkent uitdrukkelijk en eerbiedigt zonder meer de rechten van het kind, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Raadpleeg hier het volledige Huishoudelijk Reglement:

HHR De Ballon2023(A4_64pp).pdf4,4 Mb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.