De coronamaatregelen en het lokale Jeugdwerk

Hoofdthemas

Update 9 juni 2021
 

Deze regels voor het jeugdwerk zijn van kracht vanaf 9 juni t.e.m. 24 juni 2021:

We bieden jullie graag (opnieuw) een overzicht:

 • Activiteiten voor -12 jarigen:
  • begeleiding respecteert de regels rond social distancing. Indien dit niet mogelijk is, draagt men een mondmasker tijdens de werking;
  • groepen worden herleid tot maximaal 50 deelnemers, exclusief begeleiding;
  • activiteiten (tot 50 deelnemers) mogen binnen en buiten plaatsvinden, er is wel een sterke voorkeur voor buitenactiviteiten;
  • overnachting is niet toegelaten;
  • alle voorgaande aanbevelingen rond hygiëne, deelnamevoorwaarden, activiteiten blijven van kracht!
 • Activiteiten voor +12 jarigen kunnen opnieuw voor het regulier aanbod, mits de volgende voorwaarden:
  • deelnemers én begeleiding respecteren de regels rond social distancing. Indien dit niet mogelijk is, draagt men een mondmasker tijdens de werking;
  • groepen worden herleid tot maximaal 50 deelnemers, exclusief begeleiding;
  • activiteiten (tot 50 deelnemers) mogen binnen en buiten plaatsvinden, er is wel een sterke voorkeur voor buitenactiviteiten;
  • overnachting is niet toegelaten;
  • alle voorgaande aanbevelingen rond hygiëne, deelnamevoorwaarden, activiteiten blijven van kracht!
 • Activiteiten voor +18 jarigen, bijvoorbeeld leiding, kunnen plaatsvinden onder de samenscholingsregels. Hierbij mag je met: 
  • Regels zijn gelijk aan de regels voor de 13+

Deze regels voor het jeugdwerk zijn van kracht vanaf 25 juni 2021 en gelden tot 31 augustus 2021:

We bieden jullie graag (opnieuw) een overzicht:

De focus ligt op de organisatie van contactbubbels. Binnen deze bubbel kunnen er dan gezamenlijke activiteit georganiseerd worden.

Algemeen

 • Benoem iemand tot corona-coördinator, als aanspreekpunt voor de tracingscentra én/of andere personen;
 • Voorzie duidelijke communicatie en afspraken naar alle deelnemers, leiding en betrokken (bv. ouders);
 • Verzorg een quarantaineruimte waar men in alle veiligheid iemand kan afzonderen en terzelfdertijd ook kindvriendelijk is.

Contactbubbels

 • Bubbels hebben een maximale grote van 100/200 personen (exclusief begeleiding), op weekbasis;
 • Hou contactlogboeken en aanwezigheidsregisters bij, waarin elk contactmoment in kaart is gebracht.
 • Begeleiding dient zich aan één bubbel te hechten. Hierbij is er de warme aanbeveling om niet te mixen van bubbels als begeleiding;
 • Binnen de bubbel is er geen leeftijdsscheiding en bijhorende maatregelen;
 • Binnen één bubbel dien je steeds de strengste maatregelen te respecteren en dit dan voor alle deelnemers;
 • Tussenin de bubbels dienen de social distance en/of mondmaskerplicht gerespecteerd te worden;
 • Materialen doorgeven aan ander contactbubbels is enkel mogelijk na ontsmetting of een quarantaine van de goederen van minstens drie uur.

Infrastructuur

 • Verluchting en ventilatie zijn cruciaal. Doe dit zo maximaal mogelijk;
 • Sanitair blijft best gescheiden tussen de bubbels;
 • Zorg voor een goede planning waarbij terreinen en lokalen voor voldoende spreiding zorgen tussen de bubbels;
 • Benut zoveel mogelijk de buitenruimte en kies voor buitenactiviteiten.

Vervoer

 • Plan vervoer in rekening houdend met het spreiden van de contactbubbels.
 • Ga na welke maatregelen van kracht zijn op eventueel gekozen vormen van openbaar vervoer. Klik hier voor een overzicht.
 • Kinderen met als leeftijd 12+ dienen steeds afstand te houden en/of een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer.

Overnachting

 • Voorzie afzonderlijke slaapplaatsen per contactbubbel.
 • Toiletten dienen strikt gescheiden te zijn per contactbubbel;
 • Douches kunnen gedeeld worden als minimaal de contactoppervlakten gereinigd worden of als er minimaal drie uur tussen het gebruik door verschillende bubbels is.

Wat met de steunacties voor Jeugdverenigingen?

 • Het soort steunactie bepaald het te volgen protocol. Hoe ga je na welke maatregelen je dient te volgen? 

Ook Stad Oostende neemt enkele bijkomende preventieve maatregelen én steunacties.

 • Men moet een mondmasker dragen op drukke momenten, waarbij de 1.5meter afstand niet gegarandeerd is. Deze mondmaskerplicht bij drukte geld voor iedereen vanaf 13 jaar die zich te voet verplaatst op openbaar domein. Ook in alle openbare gebouwen, op de markt, in de recyclageparken, in gebedshuizen en op begraafplaatsen is het dragen van een mondmasker verplicht. Een overzicht vind je hier;
 • Het plasplan brengt in kaart op welke locaties er openbare toiletten zijn die voortdurend gepoetst worden. Kan heel handig zijn voor een uitstap met jouw groep en bij dringende sanitaire nood. Dit plan vind je hier;
 • Het gratis aanbieden/aanvullen van handgel en ontsmettingspray voor jeugdverenigingen via de dienst Jeugd;
 • Wie een beroep doet op kampvervoer verzorgt door de Stad moet in de eigen wagen meerijden naar de kamplocatie. Men kan niet plaatsnemen in de werfwagen van het stadspersoneel. Meer info vind je hier.

Voor het jeugdwelzijnswerk en kinderen met een beperking gelden er andere maatregelen.

Hou ook rekening met het welzijn van je leden en medeleiding. Er zijn heel wat hulporganisaties die klaarstaan voor een ondersteunend gesprek. Denk hierbij aan het Overkop huishet JACTEJO Oostende en tal van digitale instanties. 

Een overzicht vind je hier.