Diensten 'Maatschappelijk Werk' blijven zorgen

De diensten Maatschappelijk Werk zijn een belangrijke toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen in de thuiszorg. Ze garanderen een brede vraagverheldering als aanzet voor verdere hulpverlening.

De maatschappelijk werkers blijven informatie en advies, ondersteuning en begeleiding aanbieden:

  • aanvragen rond financiële tegemoetkomingen
  • aanvragen personenalarmsysteem
  • vragen rond inzet en gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen woning
  • ergobegeleiding en woonadvies
  • afstemming thuiszorg

Onze hulpverlening via mail en telefonie kent sinds de Corona-tijd een sterke boost.
We bieden daarnaast passend op de vragen van mensen kantoorafspraken en huisbezoeken aan.

Onze maatschappelijk werkers bellen personen, waar er een vermoeden van extra kwetsbaarheid of eenzaamheid is, proactief op met het oog op een passende hulpverlening.

Onze indicatiestellers Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden nemen na toestemming van de overheid hun opdracht bij de indicatiestellingen aan huis terug op. Het behoud van de rechten van mensen is ook voor ons een belangrijke focus.


Zorglijn CM West-Vlaanderen - 050 20 76 76 - zorglijn.westvlaanderen@cm.be 

056 230 230 - dmw.wvl@bondmoyson.be 

050 89 15 20 - dmw_4@lmplus.be 

053 76 99 71 - dmw@nzvl.be 

03 491 86 50 - dmw@vnz.be 

050 40 52 09 - socialedienst@oz.be 

09 269 85 77 - dmw@partena-ziekenfonds.be 

Gepubliceerd op dinsdag 7 juli 2020 10.27 u.