De Driewieler - Huishoudelijk reglement

Hoofdthemas

Het Kinderdagverblijf voorziet in dagopvang van kinderen vóór ze naar de kleuterschool gaan. De Driewieler realiseert een toegankelijke kinderopvang die laagdrempelig is. Het Kinderdagverblijf heeft namelijk een specifieke werking die het gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen bevordert en een doorstroming naar de reguliere kinderopvang bewerkstelligt. Naast de kinderbegeleiders worden bijkomend ook doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Deze medewerkers zijn laaggeschoolden en volgen gedurende hun tewerkstelling een opleidingstraject.

Het Kinderdagverblijf staat ook open voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte, mits de afweging van de draagkracht in de groep. De dienstverlening richt zich tot alle gezinnen zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Het Kinderdagverblijf erkent uitdrukkelijk en eerbiedigt zonder meer de rechten van het kind, zoals bepaald in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Lees hier het volledige Huishoudelijk Reglement van Kinderdagverblijf De Driewieler:

HHR_Driewieler2022(A4-64pp).pdf1,6 Mb(pdf)