De Driewieler - noodopvang

Hoofdthemas

Noodopvang: 3 plaatsen

Drie plaatsen worden voorbehouden voor sociale noodopvang waarvan de startdatum binnen 30 kalenderdagen valt; onder sociale noodopvang wordt verstaan:

  • de veiligheid van het kind is in gevaar;
  • de persoon die het kind meestal opvangt, kan dit niet meer doen omwille van ziekte of overlijden;
  • gezinsondersteuning is nodig in het kader van pedagogische en sociale motieven;
  • de ouder vindt plots werk.

De duurtijd van deze opvang bedraagt maximaal zes maanden. Daarna beogen we een doorstroom naar een reguliere opvangplaats.


Noodopvang: 1 occasionele plaats

Een plaats wordt voorbehouden voor occasionele noodopvang in situaties zoals:

  • een sollicitatiegesprek;
  • een afspraak met hulpverlening/dokter/ …;
  • hospitalisatie voor een of meerdere dagen.

Elke situatie wordt individueel bekeken.
Deze voorrangsregels worden toegepast volgens de geldende wetgeving.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.