De Driewieler - noodopvang

Hoofdthemas

Noodopvang: 3 plaatsen

Drie plaatsen worden voorbehouden voor sociale noodopvang waarvan de startdatum binnen 30 kalenderdagen valt; onder sociale noodopvang wordt verstaan:

  • de veiligheid van het kind is in gevaar;
  • de persoon die het kind meestal opvangt, kan dit niet meer doen omwille van ziekte of overlijden;
  • gezinsondersteuning is nodig in het kader van pedagogische en sociale motieven;
  • de ouder vindt plots werk.

De duurtijd van deze opvang bedraagt maximaal zes maanden. Daarna beogen we een doorstroom naar een reguliere opvangplaats.


Noodopvang: 1 occasionele plaats

Een plaats wordt voorbehouden voor occasionele noodopvang in situaties zoals:

  • een sollicitatiegesprek;
  • een afspraak met hulpverlening/dokter/ …;
  • hospitalisatie voor een of meerdere dagen.

Elke situatie wordt individueel bekeken.
Deze voorrangsregels worden toegepast volgens de geldende wetgeving.