De Groene 62

De Groene 62

Hoofdthemas

Spoorlijn 62 bracht in de 19de eeuw rijke Parijzenaars met de ‘sneltrein’ via Armentières, Ieper en Torhout naar Oostende. Nu is de Groene 62 een recreatief fietspad dat je van de Konterdam via Stene, Snaaskerke, Gistel, Moere en Eernegem tot in Torhout brengt. In 2019 werd de missing link tussen de Zandvoordestraat en het Maria-Hendrikapark aangelegd. Deze loopt achter de terreinen van de Vlaamse Milieumaatschappij, langs de Gouwelozekreek en de spoorweg. De Gouwelozekreek is de belangrijkste ontwateringskreek voor het hinterland en mondt via een ondergrondse constructie uit in de dokken.

Wie de Groene 62 volgt richting Zandvoorde, wordt vanaf de hoger gelegen dijk getrakteerd op een prachtig zicht op de Oostendse kreken. Het gebied van de Zoutekreek en de Sluiskreek is een belangrijke broedplaats voor heel wat vogels: blauwborst, rietgors, rietzanger, kleine karekiet, kievit, grutto, roodborsttapuit,… Het omliggende poldercomplex bevat ‘oerwouden op kniehoogte’ met glasland dat naast een unieke fauna en flora ook een eeuwenoude reliëfstructuur heeft.


Vanaf de kust doorsnijdt de Groene 62 achtereenvolgens de middeleeuwse en historische polders, de zandrug van Gistel, Moere-Nieuwland, de vlakte rond Eernegem en het plateau van Wijnendale. Niet enkel het landschap, maar ook de flora zorgen voor een fraaie afwisseling. De Groene 62 vormt zo ook een ecologisch route, en is bovendien volledig verkeersvrij. 

De Groene 62 eindigde tot 2018 abrupt aan de Zandvoordestraat, middenin de industriezone. Onlangs werd de route verlengd tot aan de Konterdamkaai, waar het nieuwe fietspad aansluit op het bestaande netwerk. Fietsers kunnen nu vanaf de Groene 62 via gescheiden fietspaden naar het centrum of de Oosteroever. De Groene 62 vormt zo één van de radiale verbindingen op het Groen Lint.

De herinrichting van de Groene 62 werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, met middelen die deels gegenereerd werden via het KustActiePlan III (Toerisme Vlaanderen) en het Fietsfonds. De functionele verbinding maakt deel uit van een bovenlokaal fietsnetwerk. 

De partners van de Stad Oostende in dit verhaal zijn de Provincie West-Vlaanderen, MOW, Westtoer, VMM, Infrabel, NMBS, Aquafin, TMVW en de Wim Bosman Groep.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.