De Groene 62

De Groene 62

Hoofdthemas

De voormalige spoorlijn tussen Oostende en Torhout wordt heringericht en verlengd als fiets- en wandelpad.
 

Vanaf de kust doorsnijdt de Groene 62 achtereenvolgens de middeleeuwse en historische polders, de zandrug van Gistel, Moere-Nieuwland, de vlakte rond Eernegem en het plateau van Wijnendale. Niet enkel het landschap, maar ook de flora zorgen voor een fraaie afwisseling. De Groene 62 vormt zo ook een ecologisch route, en is bovendien volledig verkeersvrij. 

De Groene 62 eindigde tot nu toe abrupt aan de Zandvoordestraat, middenin de industriezone. Nu wordt de route verlengd, langs de industriezone om. Aan de Konterdamkaai sluit dit nieuwe fietspad aan op het bestaande netwerk, waardoor fietsers via gescheiden fietspaden naar het centrum of de Oosteroever kunnen. De Groene 62 vormt zo één van de radiale verbindingen op het Groen Lint.

De werken werden opgestart in september 2017, en de realisatie wordt verwacht tijdens het najaar van 2018. Het gedeelte achter de bedrijven krijgt een passende verlichting, er wordt groenaanleg voorzien en een randinfrastructuur volgens de provinciale huisstijl van de Groene Assen.

De herinrichting van de Groene 62 werd gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen, met middelen die deels gegenereerd worden via het KustActiePlan III (Toerisme Vlaanderen) en het Fietsfonds. De functionele verbinding maakt deel uit van een bovenlokaal fietsnetwerk. Meer informatie rond de Groene 62 vind je hier.

De partners van de Stad Oostende in dit verhaal zijn de Provincie West-Vlaanderen, MOW, Westtoer, VMM, Infrabel, NMBS, Aquafin, TMVW en de Wim Bosman Groep.