De Leden

De Leden

Hoofdthemas

EEN DIVERS TEAM VOOR EEN DIVERSE OPDRACHT

De opdracht van het Stadsatelier bestaat uit verschillende deelopdrachten. Het Stadsatelier geeft kwaliteitsadvies en begeleiding aan projectgebonden ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit projectgebonden advies is een dialoog tussen ontwikkeling van de algemene nieuwe ruimtelijke visie en de real-time vraag naar mogelijkheden voor nieuwe projecten. Daarnaast verzorgt het atelier begeleiding en kwaliteitsadvies over nieuwe inbreidingsprojecten, met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen en over strategische bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag. Het Stadsatlier bewaakt de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit die de stad Oostende van grote projecten eist.

Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door de schepen van Ruimte. Samen verzorgt deze expertengroep de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad.

De voorzitter van het Stadsatelier is de schepen van Ruimte.

De leden van het Stadsatelier zijn Ann De Cannière, Edith Wouters, Maarten Van Acker, Tom Van Mieghem, Karel Vanackere, Kevan Aspeslagh, Jan De Coninck en Arno Braet. De grafische ondersteuning wordt verzorgd door Carmen Van Maercke.

KURT CLAEYS

Schepen van Ruimte Stad Oostende

MAARTEN VAN ACKER

De heer Van Acker is doctor in de ingenieurswetenschappen, ir. architect en geregistreerd ruimtelijk planner. Daarnaast is hij professor van de opleidingen Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en Architectuur aan de Universiteit Antwerpen en directeur van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Hij is mede vennoot bij JUXTAarchitecten. Met dhr. Van Acker heeft het Stadsatelier Oostende een sterke academische en wetenschappelijke insteek.

ANN DE CANNIÈRE

Mevrouw De Cannière is industrieel ingenieur – ruimtelijk planner en is actief als medewerker in het team van de Brusselse bouwmeester maître architecte. Ze heeft aangetoonde ervaring binnen de planningswereld als adjunct directeurgeneraal van Perspective.brussels, het planningsbureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Projectleider in het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beleidsmedewerker procesmanagement en participatieve processen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (onder andere). Met mw De Cannière heeft het Stadsatelier Oostende een sterke persoonlijkheid die vanuit een overkoepelende kennis van hete hangijzers en – via het bouwmeestersatelier – de nieuwste stedelijke processen in contact kan brengen met de concrete stadsprojecten van Oostende.

TOM VAN MIEGHEM

De heer. Van Mieghem is actief als zaakvoerder, stedenbouwkundige en architect bij Tussengoed. Tussengoed is een atelier voor architectuur en stedenbouw waar architecten, ingenieurarchitecten en stedenbouwkundigen samenwerken aan verschillende ruimtevraagstukken. Hij is actief als lid van de expertengroep ALINA-project - next generation classroom, van de kwaliteitskamer Suikerpark (Veurne) en van de kwaliteitskamer voor Torhout. Met dhr. Van Mieghem heeft het Stadsatelier Oostende een verbeeldende kracht, die sterk out-of-the-box meedenkt aan nieuwe processen en concepten voor de stad van morgen.

EDITH WOUTERS

Mevrouw Wouters is burgerlijk ingenieur-architect met bijkomende studies ‘Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg’, ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Planning’ en ‘Master in Bouwmanagement’ en is actief binnen de architectuurpraxis met haar kantoor voor culturele architectuur, CAPasitee. Daarnaast is ze eveneens actief als freelance artistiek coördinator, trajectbegeleider, ontwerper, auteur, gespreksleider, jurylid voor diverse architectuurprijzen en -wedstrijden. Ze heeft een achtergrond in de redactionaire wereld alsook binnen de architectuur, met betrokkenheid bij kunstencentrum de Singel en het VAi, maar ook bij AR-TUR en tot op heden in haar eigen architectuurpraktijk CAPasitee. Met mevrouw Wouters heeft het Stadsatelier Oostende een sterk organisatorische insteek die inzet op co-creatie, participatie en de gedeelde baukultur.

KAREL VANACKERE 

KEVAN ASPESLAGH

ARNO BRAET

CARMEN VAN MAERCKE

Mevrouw Van Maercke is ingenieur architect – stedenbouwkundige en sinds 2020 partner van het ontwerpbureau Fallow. Ze heeft aangetoonde ervaring binnen de planningswereld als pionier, projectleider en medewerkster bij verschillende ontwerpbureau’s zoals Studio Paola Viganò en Architecture Workroom Brussels, en beschikt over academische ervaring vanuit haar activiteit als docent aan de Universiteit Gent (studio stadsontwerp), als docent aan de aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en als jurylid bij verschillende opleidingen binnen het vakgebied. Ze publiceert in Oase, A+ en Ruimte, en was betrokken bij het opzetten van verschillende tentoonstellingen binnen het vakgebied. Met mevrouw Van Maercke heeft het Stadsatelier Oostende een jong talent in de rangen waarbij insteken vanuit gerenommeerde (internationale) stedenbouwkundige bureaus gepaard gaan met een hands-on mentaliteit en een drang naar ondernemerschap.