De Stedelijke Ruimte

De Stedelijke Ruimte

Hoofdthemas

EEN KADER VOOR KWALITEIT


Het Stadsatelier wil het beleid inspireren en wil de toon zetten voor de reflectie over de stad. Het beschrijft een toekomstbestendig ruimtelijk model voor de stad dat is opgebouwd uit drie delen: Linten, Trajecten en Stadsprojecten. Vier Linten zijn de onderlegger van het model: het Kustlint, Koninklijk Lint, Kadelint en Groen Lint. Met de morfologische studies van deze Linten als achtergrond, maken de Trajecten de koppeling tussen het analyseren van maatschappelijke en ruimtelijke opgaves enerzijds, en het uitwerken en realiseren van projecten anderzijds. De Trajecten beschrijven en herschrijven het weefsel tussen de Linten in, ze reiken een aantal lokale sleutels aan voor de implementatie het duurzaam ontwikkelingsmodel. De synthese, tenslotte, wordt gemaakt door de Stadsprojecten als oplijsting van cruciale actiepunten en -plekken.

Deze toekomstvisie voor Oostende tracht visievorming en projectbegeleiding samen te brengen en een nieuwe generatie stadsprojecten voor Oostende te definiëren. Het biedt het stadsbestuur en de administratie een kader aan dat keuzes aanreikt en verduidelijkt, en dat door de jaren heen verder kan groeien binnen de werking van het Stadsatelier. Het ontwerpen van projecten én processen wordt daarbij ingezet als beleidsvoorbereidend instrument én als lakmoesproef op het terrein.