De stedenband van 2001 tot 2020

Hoofdthemas

2001-2006 – De eerste stappen worden gezet om een internationaal partnerschap te creëren.

In de periode 2000 tot 2003 worden grenzen afgetast, wat uiteindelijk in december 2003 resulteerde in een officiële stedenband tussen Oostende en Banjul.

Enkele hoogtepunten

 • Ondertekening city-to-city charter tussen Oostende en Banjul (2003)
 • Afsluiten convenant met de Vlaamse overheid
 • Workshops ‘Stedenband voor beginners’ in Oostendse basisscholen i.s.m. Horizon Educatief vzw en Moses Camara
 • Organisatie van Gambiance in 2004, 2005 en 2006

 • Uitwisselingsreizen met secundaire scholen uit Oostende en Banjul worden in 2005 en 2006 georganiseerd
 • Wouter Verplancke (KHBO, 2005): Studie omtrent de optimalisatie van de stormkanalen in Banjul
 • Preetika Hirani (VUB, 2005) : Ethno-ecological study of the mangroves of the Tanbi Wetland Complex
 • Danae Maniatis (VUB, 2005) : Retrospective study of the mangroves of the Tanbi Wetland Complex
 • Emily Gomez en James Gomez (verpleegkundigen uit Banjul) komen op stage naar de ziekenhuizen in Oostende (2005)
 • Griot Koto Ngum komt naar Oostende als docent voor workshops sabar & djembé (2005)

 • Medewerking aan Paulusfeesten in 2005
 • Samenwerking tussen Medios vzw en het ziekenhuis van Banjul wordt vanaf 2006 gestart. Medios vzw ondersteunde reeds heel wat initiatieven in Edward Francis Small Teaching Hospital.

 • Informatisering van de administratie van het lokaal bestuur via een computernetwerk (2006) o.l.v. Yves Timmerman

 • Analyse van de afvalstroom in Banjul + afvalplan voor een pilootproject in de wijk Boxbar (2006)
 • Postercampagne in Banjul ter bescherming van de mangroves van het Tanbi Wetland Complex (2006)

2007-2012 – De eerste projecten worden opgestart en gerealiseerd

Enkele hoogtepunten

 • Uitwisselingsreizen met scholieren en leerkrachten van secundaire scholen uit Oostende en Banjul in 2008, 2009, 2010 en 2012.
 • Onderzoek omtrent de scholenbanden tussen Oostende en Banjul door Luc Lippens (CIMIC/BTC) (2010)
 • Niels Vanslambrouck en Louis Put (Vrij Technisch Instituut) ontvangen de prijs ‘Focus Aarde’ van de Stichting Koningin Paola voor hun ecologische studie over de waterkwaliteit van de mangroves rond Banjul (2011)
 • Stage van Eva Decombel en Lise Plasschaert in Saint-Josephs Lower Basic School (2008)
 • Fotografieproject in samenwerking met Lisa Vandamme, Ellen Goegebuer, Annemie Goegebuer en Narafi (2007)

Ma Natal la promofilmpje 

 • Franka Foré en Mélanie Debry (VUB, UCL): Haalbaarheidsstudie omtrent de realisatie van een eco-toeristisch project in de mangroves van het Tanbi Wetland Complex (2009)
 • Stage van Tracy Djan (Howest) bij de Banjul City Council (2010)
 • Joasia Van Kooten, Jochen Maes en Jolien De Graeve (Narafi, 2010) trekken naar Banjul om er de reportage ‘LINKED’ en de kortfilms ‘Groetjes uit Banjul’ te maken.
  LINKED : https://www.youtube.com/watch?v=AoJWhpMacvE

Groetjes uit Banjul

 • David Vande Wynckel en Mieke Vandaele (KHBO – ingenieurs bouwkunde) : eindwerk omtrent de te bouwen constructies in verband met het eco-toeristisch project in de mangroves (2011)
 • Samenwerking met De Katrol : Focus op Gambia Teachers College (lerarenopleiding Gambia) rond een aantal thema’s : workshops leren rekenen, empowerment, positieve bekrachtiging en straffen (2011-2013)
 • Stage van Stijn De Brabandere (Hogeschool Gent) bij Gambia Teachers College en Nursery School Janjanbelly (2012) – Eindwerk Bachelor in de orthopedagogie : Het aanbrengen van spelconcepten in het Gambiaans onderwijssysteem.
 • Stage van Bram Sorel (VUB – master in de kine- en revalidatiewetenchappen) in het Royal Victoria Teaching Hospital
 • Stage van Tara Rosseel en Lara Vanhoucke (KHBO) in het Royal Victoria Teaching Hospital (2012)
 • Medios vzw financiert de renovatie van de ‘female surgery ward’ van het ziekenhuis in Banjul (2007)
 • Mamoud Njie komt naar Oostende voor stage in de ziekenhuizen van Oostende (2007)
 • Leden van de percussiegroep Slagweg reizen naar Banjul om er workshops te volgen (2007)

 • Ongeveer 300 bedden en divers medisch materiaal (rolstoelen, onderzoekstafels, ..) worden verscheept naar het ziekenhuis in Banjul (2009, 2011)
 • Naomie Plovie werkt gedurende 11 maanden als vrijwilliger bij het Rode Kruis in Banjul (2010)
 • Stedenbandreis met 12 Oostendenaars (2007)
 • Uitwisselingsreizen naar Banjul met de Vriendenkring van het Stadspersoneel in 2008 en 2009

 • Marineschip Godetia transporteert een zonneboiler die door leerlingen en leerkrachten van het Vrij Technisch Instituut wordt geïnstalleerd in het ziekenhuis van Banjul (2010).

 • Marineschip Godetia transporteert divers medisch materiaal voor het ziekenhuis in Banjul in 2011, 2013, 2014 en 2016.
 • Organisatie van Gambiance in 2007, 2008, 2009, 2010
 • Update van het computernetwerk van de Banjul City Council (2012) o.l.v. Yves Timmerman

 • Samenwerking tussen de diensten afvalomhaling van Oostende en Banjul sinds 2008
 • Schenking van vier afvalwagens (in resp. 2008, 2015, 2016 en 2017) voor de dienst afvalomhaling in Banjul
 • Integratie van 8 professionele bakfietsen bij de afvalomhaling in Banjul (2012)
 • Coaching van de dienst afvalomhaling in Banjul door medewerkers van de collega’s uit Oostende (Dieter Verburgh, Nick Vermael, Johan Westerlinck). Collega’s van de dienst afvalomhaling reisden naar Banjul in 2008 en 2012.
 • C&C Craft ontwikkelt een prototype van een zeil dat kan worden gebruikt op de pirogues van de vissers in Banjul (2010). Het prototype wordt getoond tijdens Oostende voor Anker.
 • Uitwisselingsreis naar Banjul met 7 gemeenteraadsleden (inclusief vertegenwoordiging van de oppositie) in 2010
 • Een delegatie van Rotary Oostende Ter Streep reist naar Banjul (2010)
 • Onderzoek bij de jongeren in Banjul in 2009 rond werkloosheid, studies en vrijetijdsbesteding (in functie van de opzet van een jeugdcentrum)
 • Projectvoorstel omtrent een eco-toeristisch project in de mangroves wordt uitgewerkt (2012).
 • Medewerking aan Paulusfeesten in 2009 (container met Gambiaanse woning, verwijzing naar vluchtelingenproblematiek) en 2011 (Gambiance op de Paulusfeesten)

 • Tentoonstelling van de fotoreeks ‘Twin Cities’ door Brecht Van Maele in POB Kris Lambert (2011)
 • Billboardcampagne in Banjul om sluikstorten tegen te gaan (2009). Er werden 99 infoborden geplaatst in de openbare ruimte. Ook in 2020 zijn nog heel wat van deze infoborden te zien.

2013-2018 – Consolidatie van een partnerschap

https://www.focus-wtv.be/nieuws/stedenband-blijft-sterk-tussen-oostende-en-banjul

https://www.focus-wtv.be/nieuws/oostende-en-banjul-werken-nauw-samen

https://www.focus-wtv.be/nieuws/stadslandbouw-en-duurzame-productie-banjul

https://www.focus-wtv.be/nieuws/oostende-helpt-bij-huisvuilverwerking-banjul

https://www.focus-wtv.be/nieuws/aan-de-slag-het-ziekenhuis-van-banjul

 

Enkele hoogtepunten

 • Uitwisselingsreizen met scholieren en leerkrachten van secundaire scholen uit Oostende en Banjul in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018 (Van 2005 tot 2015 werden de scholenuitwisselingen tussen de secundaire scholen van Oostende en Banjul in twee richtingen georganiseerd. Na 10 jaar scholenuitwisselingen werd beslist om niet langer de scholen uit Banjul naar Oostende uit te nodigen door het feit dat er wel elk jaar dat er een uitwisseling naar Oostende werd georganiseerd, er enkele leerlingen of leerkrachten verdwenen in de illegaliteit. Gambia werd met ijzeren hand geregeerd van 1994 tot de neergang van president Jammeh, begin 2017. Veel Gambianen zijn in die periode het land ontvlucht).
 • Uitwisseling met twee leerkrachten van het Muziekconservatorium en aankoop percussie-instrumenten in Gambia voor het Muziekconservatorium (2016)
 • Stage van Anneleen Nimmegeers en Jolien Philips (verpleegkunde, VIVES) in het Royal Victoria Teaching Hospital (2013)
 • Stage van Shanna Laridon (HOWEST, social-cultureel werk) bij de Banjul City Council (2013) eindwerk : Procesmatige beschrijving van de voorbereiding van de opzet van een community radio als medium tot maatschappelijke verandering in Banjul, Gambia.
 • Stage van Marie Tavernier (Arteveldehogeschool) bij Red Cross Banjul Branch (2014) eindwerk : Wat is de meerwaarde van de werking van het Rode Kruis Banjul voor de jongeren? Vergelijking met het beleid van de National Youth Council (2014)
 • Stage van Daan Soenens (HoGent, lerarenopleiding) in Garba Jahumpa Upper Basic School (2014)
 • Stage van Astrid Decorte (HoGent, lerarenopleiding) in Cluny Nursery School (2014)
 • Stage van Jana Roets (HoGent, lerarenopleiding) in Bethel Nursery School (2014)
 • Stage van Jonathan Eggermont (Noord Zuid Postgraduaat Howest – Sociaal Werk) bij de Banjul City Council (2015)
 • Stage van Egon Provoost (Howest, Industrieel Product Ontwikkeling) + ontwerp van prototype van machine om alternatieve ‘houtskool’ te maken op basis van kokosnootschalen, mangobladeren en aardnotenschalen (2016)
 • Marineschip Godetia transporteert divers medisch materiaal voor het ziekenhuis in Banjul in 2013, 2014 en 2016.
 • Sebastiaan Candale en Maxim Vanwulpen van Rode Kruis Oostende reizen naar Gambia en starten het AFAM (African first aid materials) project in Gambia (2013-2014)
 • Machtig Montuur’ is een project van de leerlingen Optiek van het Vesaliusinstituut Oostende. In 2014 trokken ze voor 2 weken naar Banjul om er oogmetingen uit te voeren bij een aantal kwetsbare personen. Wie een bril nodig had en niet over de financiële mogelijkheden beschikte om er één te kopen, kon een montuur uitkiezen waarin de gepaste glazen geslepen werden. 140 personen, vooral kinderen werden voorzien van een bril. In 2016 en 2018 werd dit project herhaald.
 • In oktober 2016 werd heel wat voetbalmateriaal verscheept naar Banjul om er voetbaltornooien voor jongeren materieel te ondersteunen. In samenwerking met KV Oostende, Touhami Jaidane en de familie Tavernier-De Bruycker.
 • Prospectiereis omtrent de heropstart van een scherfijsfabriek in Banjul ten behoeve van de visserijsector i.sm. Johan Van de Steene, directeur van NV Vlaamse Visveiling NV (2014)
 • Installatie van een scherfijsfabriek ten behoeve van de vissers in Banjul (2016)
 • Ondersteuning van de integratie van LED technologie bij de straatverlichting in Banjul (2016).
 • Integratie van Gambiance in Dag van het Park (2013,2014,2015) en Feest in den Hof (2014, 2015, 2016, 2017)
 • Haleyi Tatipere, een samenwerkingsproject tussen Gambiaanse en Belgische muzikanten wordt gerealiseerd in samenwerking met TAZ – Theater aan Zee (2013)
 • Fototentoonstelling aan de Koninklijke Gaanderijen (Zeedijk) Jogay Ostend dem Banjul – From Ostend to Banjul i.s.m. Touhami Jaidane en Yvon Poncelet (2015)
 • Boomplantacties in Oostende en Banjul ter compensatie van CO2 uitstoot van de vliegtuigreizen (sinds 2013 tot op heden)
 • Uitwisselingsreis naar Banjul met de Vriendenkring van het Stadspersoneel in 2014
 • Ontvangst delegatie van de Gambiaanse ambassade en Belgische Kamer van Koophandel en Industrie (sectie Gambia) (2017)

 • Opstart kookbrikettenproject in samenwerking met Women Initiative Gambia, stadslandbouwproject, fietsatelier en tewerkstellingsproject in samenwerking met Gamrocks op de Crab Island site (2017)
 • Voorstelling boekje ‘Common shells of The Gambia’ door auteur Koen Verschoore
 • Stage van Lara Pauwaert en Nele De Meester (ZoWe, verpleegkunde) in het Edward Francis Small Teaching Hospital (2017)
 • Stage van Anke Heyvaert en Camille Hoornaert (Arteveldehogeschool, verpleegkunde) in het Edward Francis Small Teaching Hospital (2018)
 • Stage van Stéphanie Bovie (Noord-Zuid postgraduaat Vives-Howest), bij de Banjul City Council (2018)
 • Stage van Samana Raut, Tenzin Menlek, Jozefien Harteel, Esthelle Lammertyn, Elisa Dewulf en Sofie Deblaere (ZoWe, verpleegkunde) in het Edward Francis Small Teaching Hospital (2018)
 • Schenking en verscheping 16 fietsen voor de Banjul City Council
 • Opstart aloë vera project op de site van Crab Island en in de tuinen van het Edward Francis Small Teaching Hospital (2018)

 • Renovatie toiletten op de Crab Island site

 • Hanne Decloedt van Butterfly Pads sensibiliseert en ondersteunt heel wat schoolgaande meisjes in scholen in Banjul omtrent herbruikbare maandverbanden.(2016-2018)
 • Schenking en verscheping ambulance in samenwerking met Medios vzw en Koen en Katelijne De Meester (2018)
 • Indiening concept nota voor het Europees project ‘City link Ostend-Banjul, partnership for sustainable city development’ (2018)

2019-2020 – Nieuwe stadsbesturen in Oostende en Banjul, nieuwe kansen dankzij Europees project

Enkele (voorlopige) hoogtepunten

 • Na de goedkeuring van de concept nota door de EU in december 2018 (onder de vorige bestuursploeg), wordt in februari 2019 de volledige subsidieaanvraag ‘City link Ostend-Banjul, partnership for sustainable city development’ ingediend. In juni 2019 ontvangt de Stad Oostende het nieuws dat de subsidieaanvraag werd geselecteerd voor uitvoering in Banjul. Het betreft een subsidie van maar liefst 3.000.000 euro. Het EU project is op 2 december 2019 gestart en loopt voor een periode van 36 maanden. Ondanks de moeilijke omstandigheden door toedoen van het coronavirus is er sinds maart 2020 een projectteam actief in Banjul (8 personen) en Oostende (2 personen) om het Europees project in goede banen te leiden. Voor meer info omtrent dit project, klik

 • In 2019 werden stages georganiseerd met 6 studenten verpleegkunde van ZoWe (Ingeborg Vanrobaeys, Lukas Dereu, Bo Dieltjens, Clement Baesen, Adeline Vanwijnsberghe en Sarah Vercruyssen) en 6 studenten verpleegkunde van Vesaliusinstituut (Iris Bonne, Kim Piens, Romina Deckmyn, Shana Sanders, Lluc Verschelden en Florence Deschryver).
 • Schenking en verscheping ambulance in samenwerking met Medios vzw en Koen en Katelijne De Meester (2019)
 • Marineschip Godetia transporteert diverse hulpgoederen naar Banjul (2019)
 • Samenwerkingsovereenkomst met Ingenieurs zonder Grenzen voor een studie rond afvalbeheer en recyclage.

 • Wegens Covid-19, konden de scholenuitwisselingen die waren gepland voor 2020, voor de meeste scholen niet worden georganiseerd. Enkel Petrus en Paulus campus centrum, Sint-Jozefsinstituut en Vesaliusinstituut trokken in de krokusvakantie naar Banjul.

 • In 2020 werden de stages van twee studenten verpleegkunde van ZoWe, Emmeke Witdouck en Laurence Claes vroegtijdig stopgezet wegens de coronacrisis.