De Zwaanhoek

De Zwaanhoek

Hoofdthemas

De Zwaanhoek is een poldergebied op het grondgebied van Oostende en Oudenburg van ongeveer 200 hectare, waarvan 150 hectare natuurgebied is. Vroeger werd er in dit gebied veen en turfuit de grond gehaald, waardoor er nu een gevarieerd landschap is ontstaan met weilanden, sloten, moerassen en akkers.

Het laaggelegen poldergebied bestaat uit een dunne kleilaag op een ondergrond van turf. Dankzij de aanwezigheid van zilte en brakke ‘waterbellen’ onder de zoetwaterlaag, ‘kwellen’ genoemd, zijn er unieke plantensoorten te bewonderen. In de lente kan je er diverse soorten orchideeën bewonderen. Het natuurgebied is niet alleen van groot belang voor planten, maar ook voor allerlei weide- en moerasvogels. Zowel in de zomer als tijdens de trekperiodes en de winter zijn er heel wat vogelsoorten aanwezig zoals kleine rietganzen, kolganzen, grutto, kluut, kievit, tureluur en scholekster. Verder vind je in de Zwaanhoek ook groene en bruine kikkers en kleine watersalamanders in de sloten. Het natuurgebied zelf is alleen toegankelijk onder begeleiding van een gids (meer info via www.natuurpunt.be).

Wel voor iedereen toegankelijk is de uitkijktoren langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, van waaruit je kan genieten van het uitzicht over het hele gebied. De toren, ‘het Rietnest’ genoemd, symboliseert het nest van de karekiet. Wat verderop staat ook een vogelkijkwand. Infopanelen helpen de beginnende vogelspotter de vogelsoorten te herkennen. Ook vanaf het wijkpark achter Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje en het speelplein in de verkaveling Ter Zwaanhoek heb je een prachtig zicht op het gebied. En zo kan je genieten van het natuurreservaat zonder de rust van de broedende en overwinterende vogels te verstoren.

Fietsen / wandelen / joggen: het kanaal Plassendale – Nieuwpoort

Het kanaal Plassendale – Nieuwpoort wordt in de volksmond ‘de vaart’ of ‘de Plassendalevaart’ genoemd. Het is de verbinding tussen het kanaal Brugge – Oostende en de IJzer.  Vanuit Zandvoorde kan je zo ongestoord richting Nieuwpoort fietsen, grotendeels op het autovrije jaagpad langs het kanaal. Deze fietstocht van een kleine 20 kilometer passeert onder andere langs de dorpskernen van Snaaskerke en Leffinge.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.