Begeleidingscentrum De Bolle

Hoofdthemas

Dr. Ed. Moreauxlaan 277 -  T 059 59 16 40

In De Bolle kunnen maximum 16 jongens tussen 14 en 21 jaar begeleid worden omwille van de problematische leef- of opvoedingssituatie waarin zij en hun gezin verkeren.

Binnen de context van Integrale Jeugdhulp organiseert De Bolle – die samen met De Brem één organisatie voor bijzondere jeugdzorg vormt – niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Dit betekent dat de jongere en zijn gezin enkel kunnen begeleid worden indien zij hiervoor de goedkeuring hebben verkregen van de Intersectorale Toegangspoort.

Wanneer een jongere door De Bolle begeleid wordt, dan verblijft hij in een leefgroep, in de eigen (gezins)context, op een studio of woont hij zelfstandig.

In de leefgroep leeft de jongere onder begeleiding en binnen een veilige sfeer samen met maximum 10 andere jongens tussen 14 en 18 jaar (jongeren die ouder zijn dan 18 jaar kunnen niet in de leefgroep verblijven). Niettegenstaande een verblijf in de leefgroep bij aanvang van de begeleiding een noodzakelijkheid is, wordt er (continu) nagegaan of een verblijf van de jongere in de eigen (gezins)context (opnieuw) mogelijk is. Is dit het geval dan wordt met alle betrokkenen (jongere, ouders/opvoedingsverantwoordelijken en verwijzer) nagegaan hoe dit vorm kan krijgen.

 Op ieder individueel hulpverleningstraject van jongeren die in de leefgroep verblijven, zijn steeds een individueel begeleider, een contextbegeleider en een coördinator betrokken. De individueel begeleider heeft aandacht voor het psychosociaal functioneren, het praktisch functioneren, school en/of werk en de vrijetijdsbesteding van de jongere. De contextbegeleider staat in voor het begeleiden en actief betrekken van ouders en/of relevante contextfiguren van de jongere, alsook voor het begeleiden van de jongere in zijn eigen (gezins)context. De coördinator is de aanspreekpersoon voor verwijzers.

In de leefgroep kan tevens steeds voor maximaal één jongere (tussen 14 en 18 jaar) tijdelijk crisisopvang worden voorzien in het kader van het Netwerk Crisisjeugdhulp voor de regio West-Vlaanderen.

Specifiek voor jongeren die om één of andere reden in de toekomst zelfstandig (moeten) gaan wonen, wordt een context gecreëerd waarbinnen ze daartoe de nodige competenties (kennis, attitudes en vaardigheden) kunnen verwerven.

Een eerste mogelijkheid is dat de begeleiding gepaard gaat met een verblijf op één van drie gemeubelde studio’s op het domein van de voorziening. Deze studio’s werden specifiek ontworpen en ingericht in functie van de opvang en de begeleiding van jongeren die zich voorbereiden op het zelfstandig wonen (volledig zelfstandig of met verdere begeleiding). Concreet is elke individuele studio voorzien van een living, een ingerichte kookhoek, een slaapkamer en een badkamer. Dergelijke begeleiding kan vanaf 16 jaar (tot maximum 20 jaar).

Zelfstandig wonen met begeleiding tenslotte houdt in dat de jongere zelf een studio of appartement huurt. Deze begeleidingsvorm kan vanaf 17 jaar (tot maximum 21 jaar) en heeft in het bijzonder de bedoeling om de jongeren te helpen een gepaste woning te vinden en te behouden.

Op ieder individueel hulpverleningstraject van jongeren die op een studio verblijven of zelfstandig wonen is steeds een trajectbegeleider begeleid wonen betrokken. De trajectbegeleider heeft aandacht voor het psychosociaal functioneren het praktisch functioneren, school en/of werk en de vrijetijdsbesteding van de jongere. Daarnaast staat de trajectbegeleider begeleid wonen in voor het begeleiden en actief betrekken van gezin, ouders, familie en/of relevante contextfiguren van de jongere Hij /zij is tevens de aanspreekpersoon voor verwijzers.

Elk individueel begeleidingsproces wordt middels interne casusbesprekingen gesuperviseerd door een psycholoog. Op vraag kan voor de jongere ook psychologische begeleiding of psychotherapie georganiseerd worden. Dit kan zowel binnen als buiten De Bolle.

De Bolle (1).JPG

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.