Begeleidingstehuis De Brem

Hoofdthemas

Leander Vanmassenhovestraat 3 - T 059 59 15 99

De Brem is een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg die 34 kinderen tussen 3 jaar en 18 jaar begeleidt, waarvan 32 in de voorziening en 2 in de context. De Brem maakt deel uit van de onrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: een verblijf gebeurt na doorverwijzing van ofwel een Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) of een Sociale Dienst van een Jeugdrechtbank. Om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken met de ouders en familie van de kinderen geven we de voorrang aan kinderen & jongeren uit de regio Oostende.

Het hulpaanbod van De Brem bestaat uit 3 luiken. Op de eerste plaats zijn er de 3 leefgroepen: de Vliegertjes (3 jaar tot 12 jaar), de Surfers (12 jaar tot 17 jaar) en de Garnalen (broers en zussen tussen 3 jaar en 17 jaar). Zowel in ons onthaalbeleid als in de dagelijkse begeleiding maken we werk van een leeftijdgerichte aanpak.

Naast de leefgroepwerking is er de studiotraining de Oversteek: vier studio's waar jongeren vanaf 17 jaar leren zelfstandig wonen. Er wordt gewerkt met een individuele aanpak op maat van elke jongere.

Het derde luik van ons hulpaanbod bestaat uit crisisopvang. De Brem vangt tijdelijk meisjes tussen 12 jaar en 18 jaar op die door omstandigheden nergens terecht kunnen. Hiervoor werkt de Brem samen met het West-Vlaamse crisismeldpunt. 

Enerzijds biedt De Brem dus residentiële of mobiele begeleiding aan kinderen en jongeren afkomstig uit problematisch omschreven leefsituaties of die een als misdrijf omschreven feit gepleegd hebben.

Anderzijds bieden we ook contextuele begeleiding voor hun gezin en hun leefomgeving.
We streven ernaar zoveel mogelijk in een soort partnerschap samen te werken met de ouders en de familie van de kinderen & jongeren die in onze voorziening begeleid worden. Dit contextueel werken is een dagelijkse uitdaging voor elk teamlid. Concreet willen we de verbondenheid tussen kind en ouder zoveel mogelijk in stand houden door de dagelijkse zorg te delen. Zo schakelen we ouders waar mogelijk actief in op het vlak van de school, de vrijetijd, de gezondheid, de toekomstperspectieven en tal van andere aspecten van de opvoeding van hun kind. Het begeleidingsteam zoekt ook samen met de ouders naar middelen, partners en manieren om de problematische leefsituaties aan te pakken.

Tijdens het verblijf werken we samen met de ouders aan de ontplooiing van de kinderen & jongeren. Emancipatorisch werken staat hoog in ons vaandel en we blijven op zoek naar manieren waarop we inspraak en participatie kunnen waarmaken. We hechten veel belang aan gezonde ontspanning binnen & buiten onze eigen werking en ook schoolbegeleiding is een dagelijkse opdracht van ons begeleidingsteam. In onze leefgroepwerking staan we voor een leeftijdgerichte aanpak ( o.a. fasegerichte begeleiding bij de tieners) en geven we ruimte aan individuele begeleiding & activiteiten. Om deze uitdagende opdracht ten volle waar te maken werken we intensief samen met stagiairs & vrijwilligers.

  • leefruimte de Brem (jpg)
  • Nieuwe afbeelding.JPG
  • Foto De Brem (jpg)
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.