Deeltijds Kunstonderwijs - leraar Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Digitaal solliciteren als leraar beeldende en audiovisuele kunsten

Plaats van tewerkstelling: Kunstacademie aan Zee

Aantal betrekkingen: aanleg van werfreserve

Profiel:

  • Je bent artistiek onderlegd in de specialiteit waarvoor je solliciteert.
  • Je wilt graag artistieke competenties delen met anderen en leerlingen de daaraan gekoppelde vaardigheden bijbrengen.
  • Je bent enthousiast en communicatief.
  • Je beschikt over een ruime maatschappelijke belangstelling en je hebt interesse voor nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties.
  • Je ondersteunt de doelstellingen van het kunstonderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Diploma: Bij indiensttreding kan je een bekwaamheidsbewijs voorleggen dat door de wetgever voor het ambt is bepaald

Verloning: De verloning verloopt volgens barema-weddeschalen van het onderwijs.

Digitaal solliciteren als leraar beeldende en audiovisuele kunsten

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.