Deeltijds Kunstonderwijs - leraar Beeldende en Audiovisuele Kunsten

Digitaal solliciteren als leraar beeldende en audiovisuele kunsten

Plaats van tewerkstelling: Kunstacademie aan Zee

Aantal betrekkingen: aanleg van werfreserve

Profiel:

  • Je bent artistiek onderlegd in de specialiteit waarvoor je solliciteert.
  • Je wilt graag artistieke competenties delen met anderen en leerlingen de daaraan gekoppelde vaardigheden bijbrengen.
  • Je bent enthousiast en communicatief.
  • Je beschikt over een ruime maatschappelijke belangstelling en je hebt interesse voor nieuwe uitdagingen binnen het deeltijds kunstonderwijs die voortkomen uit het ontwikkelingsproces van de leerlingen of uit vakgebonden evoluties.
  • Je ondersteunt de doelstellingen van het kunstonderwijs van de stad Oostende zoals verwoord in het (artistiek) pedagogisch project.

Diploma: Bij indiensttreding kan je een bekwaamheidsbewijs voorleggen dat door de wetgever voor het ambt is bepaald

Verloning: De verloning verloopt volgens barema-weddeschalen van het onderwijs.

Digitaal solliciteren als leraar beeldende en audiovisuele kunsten