Park De Nieuwe Koers

Park De Nieuwe Koers

Hoofdthemas

Park De Nieuwe Koers is een nieuw park aan de wijken Mariakerke en de Nieuwe Koerswijk.
 

Beide wijken hebben nauwelijks buurtgroen. Door de aanleg van het 13 hectare grote park komt hier definitief verandering in.

Rode draad binnen de aanleg van het park 'De Nieuwe Koers' is het verhogen van de biodiversiteit. Tot voor de aankoop van de gronden was het terrein hoofdzakelijk in gebruik als akkerland. Door de omzetting naar ecologisch beheerd grasland, de extra aanplantingen van bos en struweel én het terug openleggen van het Albertusgeleed zal de biodiversiteit binnen dit gebied fors stijgen. Het park De Nieuwe Koers vormt een ecologische vebindingszone met het natuurgebied rondom het Duinenkerkje en het landbouwgebied de Tuinen van Stene, waar in beide gevallen maximaal ingezet wordt op natte natuurontwikkeling.

Het park bestaat uit verschillende delen:

 • Het woonzorgcentrum “De drie Platanen”, vormt één van de poorten tot het park. Het woonzorgcentrum telt 92 bedden, 6 plaatsen voor kortverblijf, een dagcentrum en 4 assistentiewoningen. Het complex wordt volledig ingebed in het park, zo zal het fietspad doorheen de patio van het woonzorgcentrum lopen. De tuin van het woonzorgcentrum bestaat uit 50 moestuintjes, en heeft naast zijn functie als “volkstuin” ook de functie als trefpunt met barbequegelegenheid en verschillende zitplekken.
 • De centrale open gedeelte van het park is ca 9 ha groot, en zal één keer per jaar dienst doen als evenementenweide. De overige dagen van het jaar is het een open grasvlakte voor de buurtbewoners, vergelijkbaar met een “Green”, de grote open grasvlaktes die in Engeland steevast geïntegreerd worden binnen hun bebouwde omgeving.
 • In het meest zuidelijke punt van Park de Nieuwe Koers wordt Astropolis ingeplant. Een spacesciencecenter. Je kunt er niet alleen naar de sterren kijken. Er komt ook een zonnekijker en een interactieve exporuimte. Observatoria werden in het verleden héél vaak ondergebracht in parken. Samen met het woonzorgcentrum “de drie platanen”, zorgen beide gebouwen voor een de nodige bedrijvigheid in het park.
 • De verschillende functies in het park worden verbonden met elkaar via een fietspad van ca 1,5 km. Het fietspad vormt samen met het reeds aangelegde fietspad langsheen de oefenrenbaan/Pegasus (van 2 km) een nieuw stuk groen lint. Dit nieuwe fietstracé is een alternatief voor het fietspad dat nu langsheen de Duinkerkseweg ligt. Het nieuwe traject is lager gelegen en veel windluwer. Bovendien is er een directe verbinding met de omliggende wijken via de Spalaan, Prins Roselaan en de Steensedijk. Je fietst je doorheen een prachtig groengebied ipv langsheen een drukke ringweg.

In facts and figures:

Nieuw fietspad in Park De Nieuwe Koers: 1,5 km

 • Totale kostprijs 1,4 miljoen euro
 • Aankoop gronden: 125 000 euro
 • 9 picknickbanken met 18 zitbanken erbij, 13 gewone zitbanken en 2 lange schaaktafels met telkens 8 stoeltjes, eveneens 2 houten dekken.
 • 1 hondenlosloopweide
 • Waterbuffering/nieuwe grachten: ca. 2400 m² (=half voetbalveld)
 • 75 bomen, 11 verschillende soorten
 • 10.300 heesters, 7 verschillende soorten
 • Aanleg deels op grond Atheneum Pegasus, waardoor deze groene ruimte voortaan ook open blijft tijdens het weekend en in de vakanties.

Centraal gedeelte is een soortenrijk grasland: 9,19 ha.