RUP De Nieuwe Stad

Huidige fase: Scopingsnota

Stad Oostende maakte een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gemRUP) op, getiteld RUP NIEUWE STAD.

Tijdens de periode van publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren. Op woensdag 28 augustus 2019 was er een infomoment in OC De Blomme. Je kan hier de presentatie nog eens bekijken

In de scopingsnota worden alle ontvangen adviezen en inspraakreacties verwerkt. Er wordt aangegeven welke overwegingen er spelen bij de verdere opmaak van het RUP.

Wat is een gemRUP?

Een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (gemRUP) is een plan waarmee de gemeente in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. RUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.