Deontologische Code

De deontologische code werd aangekondigd met de slogan Alle neuzen in dezelfde richting.


Waarom? 

Omdat we er met deze code voor willen zorgen dat alle collega’s op dezelfde manier handelen en reageren in bepaalde situaties, dat iedereen de waarden van de Stad kent én er ook naar handelt en dat we naar buiten toe één front van medewerkers vormen die volgens dezelfde manier denken. Of m.a.w. we willen dat alle neuzen in dezelfde richting gaan staan…


Jouw ingesteldheid en gedrag zijn zeer belangrijk, want elke medewerker van de Stad is ook een uithangbord voor het Bestuur! Jouw handelingen bepalen hoe de burgers, leveranciers, collega’s enz. naar de Stad kijken en over ons denken. Jullie zijn allemaal ambassadeurs voor de goede naam van stad Oostende. We hopen dat iedereen zich ten volle achter deze code schaart en zo het goede imago van de Stad als werkgever mee helpt versterken.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.