Vacature: Deskundige opbouwwerk - niveau B (permanente oproep)

Vacature: Deskundige opbouwwerk - niveau B (permanente oproep)

Stad Oostende organiseert een permanente oproep voor een onmiddellijke indiensttreding voor de functie van Deskundige opbouwwerk.

Stad Oostende zoekt collega’s met een hart voor Oostende en voor welzijn

Een stabiele tewerkstelling, een menswaardig inkomen, een kwaliteitsvolle en betaalbare woonst, een toegankelijke gezondheidzorg en een diploma voor schoolverlaters. Dit is wat Oostendenaars willen om de armoede aan te pakken. De Stad Oostende werft extra opbouwwerkers aan om dit te helpen waar maken!

Heb je een hart voor welzijn ? Geloof je in een krachtgerichte en outreachende aanpak? Wil je samen met mensen in armoede stappen zetten? Ga je er prat op om voor iedereen alle rechten waar te maken? Werk je graag samen met partners? Dan is deze uitdagende job iets voor jou!

Vandaag zoeken we versterking voor een snelle indiensttreding bij de dienst dak-en thuisloosheid, onze sociale kruidenier Antenne en de dienst rechtenverkenning.

Opbouwerker dienst dak- en thuisloosheid :

De dienst dak- en thuisloosheid ondersteunt, samen met tal van partners, mensen in precaire woonsituaties. 

Om de preventieve werking verder uit te bouwen en het doorgroeihuis het hele jaar door te runnen is het team op zoek naar versterking.   Samen met je collega’s  volg je dreigende uithuiszettingen op en start je in het kader van het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen begeleidingen.   Zo vermijd je dat mensen op straat komen te staan.    

Daarnaast draai je mee in een permanentiesysteem voor het doorgroeihuis waar mensen een nacht kunnen doorbrengen.  Je staat samen met vrijwilligers  en doelgroepmedewerkers in voor de hele werking.   Een warm onthaal is voor jou cruciaal.  Vanuit krachtgericht handelen hecht je veel belang aan contact om gepast te kunnen doorverwijzen.     

Antenne :

Voedselhulp blijft helaas een noodzakelijk kwaad.   Antenne biedt een menswaardig en kwaliteitsvol alternatief  voor deze vorm van noodhulp.  Oostendenaars met een laag inkomen kunnen er na doorverwijzing terecht voor een betaalbaar basisaanbod aan voedsel en verzorgingsproducten, in combinatie met circulaire voedseloverschotten.

Antenne  wil ook veel meer zijn dan een winkel.  Het is een ontmoetingsplaats voor klanten, vrijwilligers, sociale partners en nog ruimer voor alle bewoners van Oostende.  Antenne brengt diverse groepen mensen samen die vanuit gemeenschappelijke doelen en noden projecten ontwikkelen rond een solidaire gemeenschap.

Binnen het team Antenne zijn we op zoek naar een verantwoordelijke voor de winkelwerking van de sociale kruidenier. Je geeft klanten van de sociale kruidenier een warm welkom en zorgt voor een vlotte operationele werking. Je organiseert een aantrekkelijke winkel die kwaliteitsvolle en evenwichtige voeding toegankelijk maakt voor mensen in armoede. Je leidt de dagelijkse werking van de winkel in goede banen, volgt de administratie en bestellingen mee op en denkt actief mee over verbeteringen en nieuwe partners. Je stuurt een team aan van twee logistiek medewerkers en een 20-tal vrijwilligers aan. Je overlegt regelmatig met alle betrokken partijen.

Je bent het aanspreekpunt en gezicht van de sociale kruidenier.

Wil je mee bouwen aan een sociaal innovatief verhaal waar de samenleving beter van wordt? Dan is deze job iets voor jou!

Dienst rechtenverkenning :

De dienst rechtenverkenning start een tijdelijk project om het psychologisch welzijn van Oostendenaars in sociaal isolement te bestrijden. Dit project is specifiek gericht op senioren, jongvolwassenen en mensen in armoede.

Als opbouwwerker ga je outreachend aan de slag om een luisterend oor en ondersteuning te bieden, om te informeren,  om gericht door te verwijzen en om actief aan te melden bij de dienst rechtenverkenning. Dat doe je door het aanbod bij partners bekend te maken en door consultaties te organiseren. Je aanwezigheid en zichtbaarheid op die locaties waar mensen in armoede, jongeren of senioren zijn is cruciaal. Voor elke doelgroep zijn we op zoek naar een opbouwwerker. Dit kort intensief traject loopt van september tot eind december.

Is actief luisteren je ding.  Heb je bijzondere voeling met jongvolwassenen, jongeren of mensen in armoede. Hou je van korte intensieve projecten die je zelf kunt opstarten dan is dit iets voor jou.

Voorwaarden:

  • Je bent houder van een bachelordiploma

Schoolverlaters kunnen eveneens deelnemen aan deze selectieprocedure mits het indienen van een inschrijvingsbewijs van de school en een persoonlijke verklaring op eer dat men binnen een termijn van 5 maanden zal deelnemen aan de eindexamens om het diploma te behalen.

Aanbod:

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur/vervangingscontract (onmiddellijke indiensttreding), een bruto startsalaris van minimum € 2.509 en maximum € 4.229. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon. Je ontvangt maaltijdcheques, een fietspremie, de volledige terugbetaling van een sociaal abonnement, een hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas.

Selectieprocedure:

Schrijf je in via onderstaande sollicitatieknop. Je sollicitatiedossier bestaat uit een curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van het diploma of inschrijvingsbewijs van de school en een persoonlijke verklaring op eer voor schoolverlaters.

Solliciteren bij Stad Oostende: Deskundige opbouwwerk - B1-3 (permanente oproep)

Voldoet jouw sollicitatiedossier, dan word je gecontacteerd voor een kennismakend gesprek waarbij we onze organisatie en de werking uit de doeken doen. Daarna volgt een mondelinge proef (interview), deze gaat door volgens jouw beschikbaarheid.

Als je voor deze selectie slaagt, word je twee jaar vrijgesteld van deelname aan selecties voor deze functie.

Voor meer informatie: Maggy Bendels; maggy.bendels@oostende.be , 059 59 10 97

Schrijf je in op de vacaturenieuwsbrief

Gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021 13.34 u.