Dienst Onderwijs slaat de brug voor elke school

Na 15 jaar brugfiguren in het basisonderwijs rolt de werking zich ambitieus uit naar het Secundair Onderwijs en Basisscholen zonder vaste brugfiguren (inclusief Buitengewoon Onderwijs).

Brugfiguren secundair onderwijs

Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat de dienst onderwijs ook aan de slag met brugfiguren in het secundair onderwijs.

De vaststelling dat er in het secundair onderwijs een (te) grote groep leerlingen de school verlaat zonder diploma en aldus ongekwalificeerd uitstroomt, heeft aanzet gegeven tot de opstart van brugfiguren in het secundair onderwijs. De focus in het secundair ligt na overleg met de scholen en de partners op de jongeren uit de tweede graad.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon die netoverschrijdend werkt. Een brugfiguur biedt onder andere een luisterend oor, gaat mee op stap, verstrekt informatie en gaat op huisbezoek. Een brugfiguur zoekt mee naar een oplossing als de basisbehoeften van leerlingen niet voldoende zijn ingevuld om op een goeie manier school te lopen. Een brugfiguur legt tevens contacten met relevante welzijnspartners en werkt nauw samen met het zorgteam van de school. De brugfiguur kan de jongere ook volgen bij een eventueel schoolverandering en/of zorgen voor een warme overdracht.

Om zo laagdrempelig mogelijk te werken zijn de brugfiguren aanwezig én zichtbaar op school en bovendien rechtstreeks aanspreekbaar voor jongeren en partners.

Een brugfiguur zoekt mee naar een oplossing als de basisbehoeften van leerlingen niet voldoende zijn ingevuld om op een goeie manier school te lopen. 

Lynn Becue kan je terugvinden in de tweede graad van Petrus & Paulus WEST en in het Vesaliusinstituut, Tina Bacquaert in het Sint Jozef Petrus & Paulus Centrum en het Ensorinstituut.

Vlinderbrugfiguren à la carte 

Naast de opstart van brugfiguren secundair, vliegen vanaf 01 september 2020 de vlinderbrugfiguren, Griet Inghelbrecht en Tineke Staelens, het nieuwe schooljaar in.

Griet en Tineke ondersteunen basisscholen (inclusief Buitengewoon Onderwijs) zonder een vaste brugfiguur. Zij gaan aan de slag met vragen en noden van de school. Vragen en noden over digitale ongelijkheid, rechtentoekenning, de sociale kaart, schoolparticipatie, organisatie van infomomenten aan de schoolpoort, zorg op school, netwerken met en voor onderwijs - en welzijnspartners, casussen en ouderbetrokkenheid. Het gaat hierbij niet om lange termijn begeleiding, noch over individuele hulpverlening aan gezinnen. Het gaat wel over kortlopende ondersteuning van de Basisschool bij het zoeken naar een structurele oplossing voor een afgebakend thema. Op maat, tijdelijk en toekomstgericht. Omdat handen in elkaar slaan, helpt! Met brede en duurzame bruggen.

Nieuwsgierig naar een samenwerking? Alles begint met een eerste contact! 

Meer info over de brugfiguren

Gepubliceerd op dinsdag 1 september 2020 11.27 u.