Handhaving en Toezicht

Digitaal Loket Contact Gerelateerd

Gerelateerde thema's

Contact: Handhaving en Toezicht

De dienst Handhaving en Toezicht staat in voor het afleveren van vergunningen voor bezettingen van het openbaar domein (terrassen, containers, uitstallingen, bouwwerven,...) en voor het voeren van publiciteit op het openbaar domein (reclameborden, uithangborden, flyers,…). Vergunningen bevatten bepalingen die nageleefd moeten worden. De dienst Handhaving en Toezicht ziet daar nauwgezet op toe door systematisch controles uit te voeren. Worden er onregelmatigheden vastgesteld, dan is het de bedoeling die te regulariseren. Zo wordt het openbaar domein omgevormd tot een leefbare en veilige ruimte... voor iedereen.

Het Stadsbestuur besteedt heel wat aandacht aan voorlichten, informeren en sensibiliseren. Dit draagt ertoe bij dat het samen leven in de stad harmonieus kan verlopen. Wie echter hardleers is en de verordeningen aan zijn laars lapt, moet voelen. Agenten van politie, maar ook gemachtigde ambtenaren gaan op pad en pakken overtreders aan met een GAS (gemeentelijke administratieve sanctie). De dienst Handhaving en Toezicht verwerkt alle overtredingen die aanleiding kunnen geven tot een GAS.

Contactinformatie

Vindictivelaan 1, Loket – gelijkvloers, in gang onder het geveluurwerk, naast de Conferentiezaal

tel.059/80.55.00 - Hoofd van dienst – toestel 2287; GAS - toestel 2280; Bouwwerven – toestel 2240 of 2752; Terrasvergunningen – toestel 2216; Uitstallingen en reclameborden – toestel 2250 of 2281 e-mailhandhavingentoezicht@oostende.be