Sociaal Huis

Digitaal Loket Contact Gerelateerd

Ga naar

Gerelateerde thema's

Contact: Sociaal Huis

In september 2004 werd het OCMW Oostende omgevormd naar een Sociaal Huis.

De ideeën rond het Sociaal Huis ontstonden reeds in 1999 naar aanleiding van de vaststelling dat het hulp- en dienstverleningsaanbod in de welzijnssector zeer uitgebreid en onoverzichtelijk was, waardoor de burger de weg naar de juiste diensten niet meer vond.

Het concept Sociaal Huis werd vormgegeven in het kaderdecreet ‘Lokaal Sociaal Beleid’ dat door de Vlaamse regering in maart 2004 goedgekeurd werd.

Van het Sociaal Huis wordt verwacht:

  • dat de toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening voor iedere burger verhoogt,
  • dat door de openbare besturen (= OCMW en stad) samengewerkt wordt met private partners om een netwerk uit te bouwen,
  • dat signalen doorgegeven worden aan het beleid over bv. tekorten in het bestaande aanbod van hulp- en dienstverlening.

Contactinformatie

Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende
tel.059/59.10.10 fax059/55.55.55 e-mailonthaal@sho.be