dienst Belastingen (Gemeentebelastingen)

Digitaal Loket Contact Gerelateerd

Gerelateerde thema's

Praktische info: dienst Belastingen (Gemeentebelastingen)

De meeste belastingen die u betaalt zijn bestemd voor de Staat.

De Stad heft ook bepaalde belastingen en retributies, zoals bijvoorbeeld op de tweede verblijven, op de uithangborden, op de leegstand ...

De Stad heft opcentiemen op de onroerende voorheffing (2.000 opcentiemen) en een aanvullende belasting op de personenbelasting (6,50 %).

Contactinformatie

Stadhuis, tweede verdieping,
Vindictivelaan 1
8400 Oostende

tel.059/80.55.00 fax059/26.97.28 e-mailgemeentebelastingen@oostende.be