Digipunten

Binnen het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' wil de Vlaamse overheid zoveel mogelijk mensen meekrijgen in de digitaliseringsgolf. Dit doet ze door het oprichten van digibanken. Het project digibanken in Oostende is een samenwerking tussen digibank Leven & Vrije Tijd (getrokken door Stad Oostende) en digibank Perspectief (getrokken door Perspectief). Tussen beide digibanken zijn heel wat acties overlappend: de uitleendienst, het opleidingsaanbod en de digipunten.

Al deze acties kaderen binnen de verschillende pijlers/doelstellingen die Vlaanderen met de digibanken wil bereiken (Vlaanderen, Departement Werk & Sociale Economie, 2021):

 1. Gelijke toegang tot digitale technologie door laptops, schermen en andere hardware beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via een uitleendienst.
 2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke vaardigheden als technische vaardigheden, bijvoorbeeld door IT-materiaal te herstellen.
 3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten zoals de digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, Tax-on-web etc.

Meer info

Je vindt de digipunten in:

 • Stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1
  Elke dinsdagnamiddag tussen 13.00 en 16.30 uur
 • Campus Edith Cavell, Edith Cavellstraat 15
  Elke woensdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur
 • Sociale kruidenier Antenne, Torhoutsesteenweg 291
  Elke donderdagnamiddag tussen 13.00 en 17.00 uur
 • De Clarahoeve – Perspectief, Stuiverstraat 401
  Elke maandag- , donderdag- en zaterdagvoormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur, info@wehelpengraag.be