Wordt uw school een pilootschool voor ‘Digitaal mee met je kadee?

Hoofdthemas

Vlak voor de kerstvakantie kreeg Stad Oostende het heugelijke nieuws dat de West-Vlaamse deputatie beslist heeft om het project 'Digitaal mee met je kadee' goed te keuren in het kader van de subsidies voor projecten flankerend onderwijsbeleid. 

Voor het project ‘Digitaal mee met je kadee’ werkt Stad Oostende samen met de drie andere West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Kortrijk en Roeselare en de twee West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie. De Centra voor Basiseducatie zijn in Vlaanderen één van de cruciale partners die werken aan geletterdheidsvaardigheden waaronder digitale geletterdheid.

‘Digitaal mee met je kadee’ wil de digitale skills van ouders/voogden versterken. De bedoeling is dat ouders/voogden zelfstandig leren werken met de schoolmedia (op maat van uw school) en zo gemakkelijker de schoolcarrière van hun kind(eren) kunnen (op)volgen.

Het project omvat een proeftuin in twee schoolse omgevingen voor (kwetsbare) laaggeletterde ouders/voogden met kinderen in de derde kleuterklas en de eerste graad van het lager onderwijs.

Het project hanteert een laagdrempelige vraag- en aanbodgestuurde aanpak waarbij gewerkt wordt in kleine groepen (8 tot 10 ouders/voogden), met een aangepast leertempo, leermaterialen en taalgebruik.

In de leermomenten voor ouders/voogden zal specifieke aandacht gaan naar onder meer:

  • de wijze van inloggen op een digitaal schoolsysteem;
  • hoe je als ouder digitaal kan communiceren met de leerkracht;
  • hoe je je kind kan helpen met digitale schooltaken;
  • hoe je als ouder aan de slag kan gaan met de schoolmail, de schoolkalender, de klasblog, de sociale media-toepassingen van de school.

De school zelf mag onder meer verwachten dat:

  • ouders/voogden een beter zicht krijgen op de gebruikte schoolmedia en de werking ervan;
  • het draagvlak voor digitalisering bij ouders/voogden -van papier naar digitaal- vergroot;
  • de digitale geletterdheid én zelfstandigheid van ouders/voogden verhoogt.

De eerste proeftuin staat gepland voor de week van 26 april 2021 en eindigt begin juni 2021. In het najaar wordt een tweede proeftuin gepland van half oktober tot begin december 2021. De cursus wordt over maximum zeven weken gespreid, met 1 à 2 leermomenten van 2,5 à 3 uur per week.

Scholen die geïnteresseerd zijn om zich kandidaat te stellen, kunnen digitaal hun aanvraag indienen en dat ten laatste tegen 8 februari 2021 via dit formulier. 

Digitaal mee met je kadee

We streven naar één pilootschool van het GO! en één pilootschool van het Vrije basisonderwijs, afhankelijk van de motivatie van de kandidatuurstellingen.

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer info: geert.saelens@oostende.be en griet.inghelbrecht@oostende.be.  

Hopend op een grote respons!