Digitaal mee met je kadee

Hoofdthemas

Digitaal mee met je kadee

Wat?

Het project 'Digitaal mee met je kadee' wil de digitale skills van ouders versterken zodat ze hun weg vinden naar de schoolmedia om hier zelfstandig in te functioneren, in te participeren en zo enerzijds gemakkelijker de schoolcarrière van hun kind(eren) kunnen opvolgen (huiswerk, agenda, rapport) en anderzijds vlotter kunnen communiceren met de school (deelname aan oudercontact, schoolactiviteiten…).

Doel?

De doelstellingen van Digitaal mee met je kadee zijn:

Voor de ouders:

 • zicht krijgen op de gebruikte schoolmedia en de werking ervan (website van de school, digitale tools & communicatiekanalen die de school hanteert);
 • het draagvlak vergroten voor digitalisering bij ouders: van papier naar digitaal;
 • de digitale geletterd- en zelfstandigheid van ouders verhogen;
 • een hefboom vormen naar ouderbetrokkenheid en participatie aan het schoolgebeuren;
 • de (digitale) communicatie tussen de ouders en de school bevorderen;
 • zicht krijgen op digi-punten (kennis waar er in Oostende gratis computers/printers beschikbaar zijn)

Voor de school:

 • zicht krijgen op het digitale schoolklimaat, zodat sterktes behouden kunnen blijven en uitdagingen aangepakt;
 • kennis krijgen over hoe digitaal kansarm of -rijk de thuisomgeving is;
 • zicht krijgen op de structuur van de schoolmedia zodat die bijgestuurd kunnen worden naar eenvoudig en in klare taal.

Voor Ligo:

 • een signaalfunctie vervullen naar het beleid; input geven over de noden die er zijn en mogelijke acties aanreiken die eruit kunnen voortvloeien;
 • procesontwikkeling:
  • ontwikkelen van een cursus om in het reguliere Ligo-aanbod te integreren;
  • opmaken van een draaiboek van de gebruikte schoolmedia en de werking ervan, alsook van de betrokken actoren en noodzakelijke stappen in dergelijke samenwerking

Doelgroep?

Ouders met kinderen in het basisonderwijs (vanaf de derde kleuterklas).

Meer info?

Stad Oostende – dienst Onderwijs en Maatschappij - T 059 25 86 75

Ligo – Centrum voor Basiseducatie afdeling Oostende – T 059 80 18 83

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.