Digitaal mee met je kadee

Hoofdthemas

De digitale trein reed al razendsnel, maar de COVID-19-crisis heeft nog duidelijker gemaakt hoe actueel en noodzakelijk digitale inclusie is. Door de corona-crisis zijn we allemaal, noodgedwongen, nog een versnelling hoger geschakeld. Plots verloopt alles nog meer digitaal net zoals het schoolwerk en de oudercontacten van de kinderen.

Eind december 2020 keurde de West-Vlaamse deputatie het project 'Digitaal mee met je kadee' goed in het kader van de subsidies voor projecten flankerend onderwijsbeleid.

Voor het project ‘Digitaal mee met je kadee’ werkt Stad Oostende samen met de drie andere West-Vlaamse centrumsteden Brugge, Kortrijk en Roeselare en de twee West-Vlaamse Ligo, Centra voor Basiseducatie. Ligo, Centra voor Basiseducatie zijn in Vlaanderen één van de cruciale partners die werken aan geletterdheidsvaardigheden waaronder digitale geletterdheid.

‘Digitaal mee met je kadee’ wil de digitale skills van ouders (in de ruime zin) versterken. De bedoeling is dat ouders zelfstandig leren werken met de schoolmedia (op maat van) en zo gemakkelijker de schoolcarrière van hun kind(eren) kunnen (op)volgen.

Het project hanteert een laagdrempelige vraag- en aanbodgestuurde aanpak waarbij gewerkt wordt in kleine groepen (6 tot 8 deelnemers), met een aangepast leertempo, leermaterialen en taalgebruik.

In de leermomenten voor ouders gaat specifieke aandacht naar onder meer:

  • de wijze van inloggen op een digitaal schoolsysteem;
  • hoe je als ouder via de pc of smartphone digitaal kan communiceren met de leerkracht;
  • hoe je je kind kan helpen met digitale schooltaken;
  • hoe je als ouder aan de slag kan gaan met de schoolmail, de schoolkalender, de klasblog, de sociale media-toepassingen van de school;
  • hoe je als ouder online kan inschrijven voor een oudercontact.

De school zelf mag onder meer verwachten dat:

  • ouders een beter zicht krijgen op de gebruikte schoolmedia en de werking ervan;
  • het draagvlak voor digitalisering bij ouders -van papier naar digitaal- vergroot;
  • de digitale geletterdheid én zelfstandigheid van ouders verhoogt.

Schrijf je in voor Digitaal mee met je kadee!

Meer info bij:

  • Griet Inghelbrecht, vlinderbrugfiguur,

griet.inghelbrecht@oostende.be, 0494 72 41 60;

  • Nele Decoene, onderwijsregisseur,

nele.decoene@oostende.be, 059 25 89 01