Digitale atlas onbevaarbare waterlopen en publieke grachten: openbaar onderzoek

Op 1 september startte het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas.

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Vanaf 1 september 2021 is de digitale atlas raadpleegbaar via www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas  

Gepubliceerd op donderdag 9 september 2021 0.00 u.