DISCO Diversiteitsscreening Onderwijs

Hoofdthemas

Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) – Steunpunt Diversiteit en Leren 

Onze samenleving wordt steeds diverser. Ook voor scholen is omgaan met die diversiteit een groeiende uitdaging. Stad Oostende investeert de komende vijf jaar in het instrument 'DISCO' van de Universiteit Gent om de Oostendse scholen hierbij te ondersteunen. Het voorkomen van sociale uitsluiting is immers een belangrijke hefboom in het kader van armoedebestrijding.  

DISCO-screening geeft een beeld van hoe leerkrachten staan tegenover de verschillende aspecten van diversiteit in het onderwijs en hoe bekwaam ze zich voelen om met deze diversiteit om te gaan. Het is een wetenschappelijk screeningsinstrument dat de bestaande aanpak in kaart brengt.  Verder is het een interessante tool om samen de noden en de aanpak te gaan bepalen met de school. In die betekenis is het ook een belangrijk werkinstrument voor de scholen.  

Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat een goed diversiteitsbeleid op school de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen verhoogt.  


De DISCO-screening wordt begeleid door Jan Demets, Steunpunt Diversiteit en Leren.  

Contactgegevens: jan.demets@UGent.be 


In het schooljaar 2022 – 2023 zijn er nieuwe trajecten mogelijk voor basis- en secundaire scholen, inclusief buitengewoon onderwijs.  

De teambevraging vindt plaats tussen 17 oktober en 28 oktober 2022. De terugkoppeling van de resultaten aan het kernteam, terugkoppeling aan het voltallige team en het daaraan gekoppelde traject zijn afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de school.

Bij de inplanning van kernteambespreking wordt gevraagd rekening te houden met een tijdsvoorziening van een 3-tal uur.

Een terugkoppeling aan het voltallige team neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Neem hier nog eens de presentatie door: 202109 DISCO presentatie Oostende HO.pdf3 Mb(pdf)

Meer informatie? 

Laura Vanslembrouck, hoofd van dienst

laura.vanslembrouck@oostende.be 

Tineke Staelens, vlinder-brugfiguur

tineke.staelens@oostende.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.