Dit maken we beter

Wat we zullen doen:

  •         Creëren van nieuwe (openbare) plekken in de buurt.
  •         Stimuleren van zachte mobiliteit doorheen de wijk.
  •         Verhogen van de zelfstandigheid van kwetsbare groepen (bv. senioren en jonge kinderen).
  •         Stimuleren van ontmoeting.
  •         Verhogen van de woonkwaliteit.
  •         Verhogen van de onderwijskansen van leerlingen.
  •         Klimaatadaptatie en een gezondere leefomgeving.
  •         Innovatie.