Dit maken we beter

Wat we zullen doen:

  •         Creëren van nieuwe (openbare) plekken in de buurt.
  •         Stimuleren van zachte mobiliteit doorheen de wijk.
  •         Verhogen van de zelfstandigheid van kwetsbare groepen (bv. senioren en jonge kinderen).
  •         Stimuleren van ontmoeting.
  •         Verhogen van de woonkwaliteit.
  •         Verhogen van de onderwijskansen van leerlingen.
  •         Klimaatadaptatie en een gezondere leefomgeving.
  •         Innovatie.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.