Doe Kaarten

De DOE-kaart is een werkinstrument voor jou. Via de kaart heb je de mogelijkheid om na te denken over jouw eigen praktijk. Op de kaart staat enerzijds informatie over het specifieke thema, anderzijds  is er ook ruimte om over de eigen praktijk na te denken en deze neer te schrijven.

Tevredenheid van de gezinnen

Volgens de regelgeving moet de organisator minstens 1 keer aan ieder gezin vragen of zij tevreden zijn over de opvang.
Sterke punten en werkpunten worden benoemd. Deze feedback (of de reactie) van de ouders wordt gebruikt om vervolgens de werking bij te sturen. 

Doe-kaart: Tevredenheid gezinnen196Kb(pdf)

Continuïteit in de begeleiding van kinderen

Continuïteit in de begeleiding van kinderen is belangrijk. De kinderbegeleider gezinsopvang is steeds aanwezig in de opvang. Hierdoor is deze persoon het vertrouwde gezicht voor de kinderen. Hij/zij verzorgt, speelt, stimuleert en voedt hen samen met de ouders op. De kinderbegeleider ziet wat kinderen nodig hebben omdat ze hen goed kennen. De kinderen kunnen eveneens hem/haar vertrouwen en ze voelen zich goed bij de begeleider. Dit is continuïteit.

Doe-kaart: Continuïteit1,4Mb(pdf)

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een situatie in de opvang waarin een kind slachtoffer is of dreigt te worden van bedreigingen of geweld. Het kind staat in deze situatie in relatie tot een volwassen persoon die aanwezig is tijdens de opvang. Volgens de regelgeving moet de kinderbegeleider weten hoe je grensoverschrijdend gedrag kan vaststellen  en hoe er gepast op te reageren. Ook moet hij/zij ervoor zorgen dat grensoverschrijdend gedrag in de opvang vermeden wordt.

Doe-kaart: Grensoverschrijdend gedrag1,2Mb(pdf) 

Onderling respectvolle houding

Kinderen leren respectvol samenleven met andere kinderen en volwassenen in de kinderopvang. Respect is een basishouding waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. De kinderbegeleider leert kinderen samenspelen,  eten en rusten. Hij/zij geeft kinderen het gevoel ‘samen te horen’ door sfeervolle en gezellige momenten te creëren in de opvang. 

Doe-kaart: Onderlinge respectvolle houding194,1Kb(pdf)

Regelmaat in de dag

Volgens de regelgeving is regelmaat in de dagindeling belangrijk. Een dag in de opvang kan lang en chaotisch lijken voor een kind. Daarom geeft een vaste dagindeling hen houvast en duidelijkheid. Kinderen weten graag welke activiteiten ze wanneer zullen doen. 

Doe-kaart: Regelmaat in de dag206,4Kb(pdf)

Toezicht en begeleiding

Volgens de regelgeving moet de kinderbegeleider actief, auditief en visueel toezicht uitoefenen. Ook tijdens de slaapmomenten van de kinderen. Dit wil zeggen dat de kinderbegeleider de kinderen steeds ZELF moet kunnen horen en zien en dus nooit alleen laat in de opvang. 

Doe-kaart: Toezicht en begeleiding271,5Kb(pdf)

Het welbevinden

Welbevinden is het positieve gevoel dat een kind heeft wanneer de omgeving inspeelt op zijn noden. Elk kind heeft een goede verzorging nodig, gezond eten en voldoende slaap. Hij heeft nood aan liefde en genegenheid, aan duidelijkheid, zekerheid en respect. De regelgeving stelt dat de kinderbegeleider moet kijken naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. 

Doe-kaart: Welbevinden190Kb(pdf)

Evacuatie

Je moet op voorhand nadenken hoe je de kinderen kan evacueren en waar je hen naartoe kunt brengen. Om voorbereid te zijn op een evacuatie kan je op regelmatige tijdstippen een evacuatieoefening houden. Zo voorkom je paniek en ben je beter voorbereid op het moment dat je écht moet vluchten.

Doe-kaart: Evacuatie1Mb(pdf)