Doe mee aan de bevraging over buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten!

Stad Oostende wil er mee voor zorgen dat het aanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten in de stad beter op elkaar afgestemd is. Om een duidelijk beeld te verkrijgen van het huidige aanbod en de bestaande noden, organiseert de Stad een bevraging.

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten (kortweg BOA) voor alle kinderen en gezinnen. Stad Oostende ziet deze nieuwe regelgeving als een buitengewone kans om er mee voor te zorgen dat het aanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten beter op elkaar afgestemd wordt.

De Stad wil de komende jaren samen met lokale partners zoals de Buitenschoolse Kinderopvang, het basisonderwijs en diverse vrijetijdsaanbieders en welzijnsinstanties blijven werken aan een mooi aanbod aan buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten.

Met deze samenwerking worden drie grote doelstellingen beoogd.

  • We geven kinderen zo veel mogelijk speelmogelijkheden en ontplooiingskansen, maar evengoed bieden we hen keuzevrijheid en recht op rust.
  • We helpen ouders om werk, opleiding en gezin te combineren.
  • We zorgen mee voor een aanbod aan opvang en vrijetijdsactiviteiten dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen.

Kick-off participatietraject tijdens de Kindergemeenteraad

Stad Oostende zet in op een participatietraject waarbij de scholen van het basisonderwijs, de vrijetijdsaanbieders, de ouders en de kinderen bevraagd worden over hun noden aan buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten.

Op 1 februari 2023 gaf de Stad met de kindergemeenteraad het startschot van het participatietraject. Kinderen staan immers centraal binnen de nieuwe regelgeving. De kindergemeenteraadsleden mochten op een speelse wijze hun mening geven over de opvang en vrijetijdsactiviteiten in Oostende. De leden van de kindergemeenteraad krijgen in maart ‘huiswerk’ mee naar hun school. Ze krijgen de opdracht om enkele kinderen uit de opvang op school te bevragen. Elke stem van klein tot groot is immers waardevol voor de Stad.

Digitale bevraging voor ouders, basisscholen en vrijetijdsaanbieders

In februari gaat ook het traject voor de ouders en basisscholen van start. Zij krijgen de kans om een digitale bevraging in te vullen. Ouders die dit wensen, kunnen zich inschrijven om nadien deel te nemen aan een focusgroep. In zo’n groep gaat de Stad nog wat dieper in op enkele thema’s die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt.

Ook de vrijetijdsaanbieders zijn voor de Stad een belangrijke partner. In maart voorziet Stad Oostende een kick-off voor alle vrijetijdsaanbieders die een aanbod hebben voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Tijdens de kick-off krijgen alle aanbieders informatie over de nieuwe regelgeving, kunnen ze vrijblijvend deelnemen aan dialoogtafels en is er de mogelijkheid om een digitale bevraging invullen.

Wil jij ook jouw mening geven? Laat dan van je horen!

Vul hier de enquête in! 

Gepubliceerd op donderdag 23 februari 2023 9.12 u.