Missie en visie ontmoetingscentra

Hoofdthemas

Missie:

De ontmoetingscentra zijn sociale kruispunten op maat van de Oostendse buurten en wijken. Samenwerking en partnerschap staan centraal in het verbinden van Oostendenaars met elkaar en de diverse werkingen. Bevorderen van sociale netwerken en levenskwaliteit vormen daarbij de rode draad. Iedereen is welkom, zonder daarbij de aandacht te verliezen voor inwoners die niet (meer) arbeidsactief zijn, mantelzorgers en andere kwetsbare groepen uit de omgeving.

Visie: 

Oostende is een stad waar iedereen iemand kent, en niemand vergeten wordt. De ontmoetingscentra zijn steeds dichtbij - in woord en daad - en vormen zo een plaats waar elke Oostendenaar zich welkom kan voelen. 

Strategische doelstellingen

Naast een nieuwe missie en visie werkten de ontmoetingscentra naar aanleiding van een nieuw organogram, een nieuw bestuursakkoord en een nieuw decreet ook een nieuwe organisatiestrategie uit voor de komende 6 jaar. Deze bestaat uit 2 strategische doelstellingen.

De ontmoetingscentra zetten in op multifunctioneel gebruik van de infrastructuur in elke wijk die maximaal wordt ingezet voor (activiteiten van) wijkbewoners, verenigingen en andere (stedelijke) partners.

De ontmoetingscentra ontwikkelen een werking in functie van de maatschappelijke noden in de wijk en stad.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.