Doelstellingen voedselstrategie

Hoofdthemas

1. Duurzame en lokale voedselproductie ruimte geven

 • Een netwerk uitbouwen voor voedselproductie in en nabij de stad
 • Kansen creëren voor bestaande en nieuwe landbouwers
 • Voedsel verweven in het ruimtelijk beleid

2. Korteketenverwerking en distributie initiëren en ondersteunen

 • Aankopers leren lokale producenten kennen
 • Lokale spelers slaan de handen in elkaar voor een duurzame, efficiënte distributie van korte keten
 • Chefs en cateraars gaan aan de slag met lokale producten en reststromen
 • De Tuinen van Stene worden een stadsregionale food hub

3. Consumptie van gezond, lokaal en fair geproduceerd voedsel promoten

 • De Stad geeft het goeie voorbeeld en zet in op lokale, duurzame producten
 • Producten uit korte keten geraken dichter bij de mensen
 • De scholen worden leerplaatsen voor gezonde, lokale voeding
 • Iedereen in Oostende ontdekt lokale, gezonde en faire voeding

4. Sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven versterken (inclusief armoedebeleid)

 • Kruisbestuivingen tussen bestaande initiatieven, doelgroepen en kennis
 • Met voeding kansen creëren voor sociale activering, tewerkstelling, integratie en ondernemerschap
 • Evenwichtige, waardige en bereikbare voeding voor iedereen
 • Publieke ruimte inzetten voor eetbaar groen en ontmoeting rond voeding

5. Voedsel(gerelateerde) overschotten reduceren, herverdelen, hergebruiken

 • Voedselverspilling vermijden door in te zetten op sensibilisering en kennisopbouw
 • Verwerkings-, ruil- en verdeelsystemen uitbouwen voor overschotten
 • Synergiën creëren tussen initiatieven
 • Kansen creëren voor ondernemerschap, tewerkstelling en opschaling