Doelstellingen voedselstrategie

Hoofdthemas

1. Duurzame en lokale voedselproductie ruimte geven

 • Een netwerk uitbouwen voor voedselproductie in en nabij de stad
 • Kansen creëren voor bestaande en nieuwe landbouwers
 • Voedsel verweven in het ruimtelijk beleid

2. Korteketenverwerking en distributie initiëren en ondersteunen

 • Aankopers leren lokale producenten kennen
 • Lokale spelers slaan de handen in elkaar voor een duurzame, efficiënte distributie van korte keten
 • Chefs en cateraars gaan aan de slag met lokale producten en reststromen
 • De Tuinen van Stene worden een stadsregionale food hub

3. Consumptie van gezond, lokaal en fair geproduceerd voedsel promoten

 • De Stad geeft het goeie voorbeeld en zet in op lokale, duurzame producten
 • Producten uit korte keten geraken dichter bij de mensen
 • De scholen worden leerplaatsen voor gezonde, lokale voeding
 • Iedereen in Oostende ontdekt lokale, gezonde en faire voeding

4. Sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven versterken (inclusief armoedebeleid)

 • Kruisbestuivingen tussen bestaande initiatieven, doelgroepen en kennis
 • Met voeding kansen creëren voor sociale activering, tewerkstelling, integratie en ondernemerschap
 • Evenwichtige, waardige en bereikbare voeding voor iedereen
 • Publieke ruimte inzetten voor eetbaar groen en ontmoeting rond voeding

5. Voedsel(gerelateerde) overschotten reduceren, herverdelen, hergebruiken

 • Voedselverspilling vermijden door in te zetten op sensibilisering en kennisopbouw
 • Verwerkings-, ruil- en verdeelsystemen uitbouwen voor overschotten
 • Synergiën creëren tussen initiatieven
 • Kansen creëren voor ondernemerschap, tewerkstelling en opschaling
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.