Zaal Dojo Klokhof

Ligging

De dojo is gelegen in de Klokhofstraat naast het kruispunt met de Zandvoordestraat.

Accomodatie

  • 1 tatami voor vechtsport
  • 1 vaste muurspiegel over de volledige breedte van de zaal
  • 1 vormingslokaal

Info en reservatie

Davy Thielens, sportfunctionaris
Sportparklaan 6, tel. 059 56 10 60
davy.thielens@oostende.be

FARYS|TMVW
De exploitatie  wordt uitgevoerd door FARYS|TMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636.