Orgaandonatie na overlijden

Hoofdthemas

Registreer snel en eenvoudig:
  - Online
  - Bij de huisarts
  - Op afspraak aan de stadsbalie

formulier donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.pdf117,5 Kb(pdf)

Doe het zelf

Via de elektronische zelfregistratie:  www.mijngezondheid.be 

Lees meer:  https://www.klikvoororgaandonatie.be

Of maak een Afspraak

Donatie lichaamsmateriaal

Registreren als donor kan eenvoudig en gratis online via de website van FOD Volksgezondheid (www.mijngezondheid.be), bij uw huisarts of in het stadhuis. Aan de stadsbalie kunt u laten registreren dat u bereid bent om na uw overlijden lichaamsmateriaal af te staan of u zich daartegen uitdrukkelijk verzet. U vult hiervoor het bovenstaand formulier in. Deze verklaring wordt in de gezamenlijke nieuwe applicatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek) geregistreerd. U brengt uw identiteitskaart mee. Deze dienstverlening is gratis.

Voor veel patiƫnten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiƫle donor, tenzij u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven.

Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap.

U kunt uw wilsverklaring registreren:

 • bij de huisarts
 • bij uw gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Kostprijs

Kost

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.