Opbouwwerk thuis- en dakloosheid

Hoofdthemas

Wat doen wij?

We richten ons naar dak- en thuislozen in Oostende. We werken mee aan het zoeken naar een stabiele woonsituatie.

We organiseren volgende projecten:

Opvang het ganse jaar door voor dak- en thuislozen

Tijdens de wintermaanden krijgen we extra steun van de provincie. We voorzien bed-bad-brood-begeleidingsmogelijkheid voor daklozen i.s.m. verschillende partners en vrijwilligers. Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen.

Ambulante werking daklozen

Samen met andere hulpverleners zoeken we naar oplossingen bij dakloosheid. We werken ook outreachend en zoeken mensen op straat op.

We zijn elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagvoormiddag met of zonder afspraak aanspreekbaar op de Centrale Campus.

Bemiddeling bij uithuiszetting

Het OCMW krijgt een lijst van personen die dreigen uit huis gezet te worden. We bemiddelen met deze cliënten, de huisbaas en de vrederechter. 

Housing First

5 wooneenheden waarbij langdurige daklozen begeleiding krijgen in hun eigen woonst. 

Huis Gerard

Dit is een doorstroomwoning waar 8 daklozen tijdelijk kunnen wonen en begeleiding krijgen van het opbouwwerk.

Wie kan bij ons terecht?

  • Iedereen die op het grondgebied Oostende verblijft.
  • Hulpverleners die te maken hebben met een dakloze cliënt.

Hoe kan je bij ons terecht?

Nummer nachtopvang: 0800 35 140 (om een slaapplaats te reserveren. Bereikbaar tussen 11.30 uur en 12 uur)

Algemeen nummer opbouwwerk: 059 59 11 75

Coördinator

Ludo Van Gheluwe

059 59 12 17 of 0491 61 50 07
ludo.vangheluwe@oostende.be

Opbouwwerkers

Sofie Provoost 

059 59 12 22 of 0491 61 50 05
sofie.provoost@oostende.be

Sophie Casteleyn

059 59 12 83 of 0492 34 82 66
sophie.casteleyn@oostende.be

Wesley Vandamme

059 59 12 39 of 0491 92 76 73
wesley.vandamme@oostende.be

Tamara Rau

0491 72 60 00
tamara.rau@oostende.be 

Eline Rommel

0492 13 55 71
eline.rommel@oostende.be

Lynn Trypsteen

0498 92 91 74
lynn.trypsteen@oostende.be